unit QQ

Vzdelávacia a poradenská spoločnosť unit QQ vznikla v roku 2005.
Zakladateľkou a majiteľkou spoločnosti je Ria Marie Júdová – skúsený lektor, konzultant, kouč a metodik pre tvorbu vzdelávacích programov. Spolu so skvelým tímom poskytuje programy pre firmy a verejnosť.

Za 20 rokov jej pôsobenia vo firmách na Slovensku aj v zahraničí sa jej vzdelávacích programov zúčastnilo tisícky účastníkov. Špecializuje sa na rozvoj osobností a zručností, najmä v oblasti manažmentu, leadershipu a obchodu. Má bohaté skúsenosti s nastavovaním personálnych procesov, zvyšovaním internej kvality, ako aj zákazníckych služieb. Facilituje riešiteľské workshopy a pôsobí ako interim manažér. Programy vedie s veľkým zanietením, v príjemnej a zároveň vysoko tvorivej atmosfére. Prináša praktické rady a inšpirácie pre zmenu, rozvoj a rast. Je nevyliečiteľný optimista. Energiu a pozornosť zameriava na veci riešiteľné, meniteľné a prinášajúce požadovaný výsledok. Drží sa hesla: “Ak sa chce, dá sa všetko”

Pokiaľ nie ste platcom DPH, radi Vám poskytneme naše služby cez spoločnosť ARITAMA, s.r.o., kontakt: aritama.sk@gmail.com, +421 907 804 050

18

ROKOV

10

SPOLUPRACOVNÍKOV

116

KLIENTOV

18695

ÚČASTNÍKOV

Verejné programy

Firemné programy

Firemné rozvojové programy na rôzne témy; pre rôzne cieľové skupiny; tímy alebo jednotlivcov – workshopy, tréningy, konzultácie, koučing, mentoring, supervízia v praxi, videokonferencie. Manažment; Obchod; Marketing…

Viac

Hodnotenie kvality interného prostredia, pracovníkov, procesov, predajcov, zákazníckych služieb, atď. Poradenstvo pri riešení konkrétnych problémov, pomoc pri zlepšovaní definovaných parametrov.

Viac

Programy zamerané na personálne procesy: nábory a výbery, adaptačné programy, vzdelávacie systémy, riadenie výkonnosti, hodnotiace systémy, motivácia pracovníkov, talent management, outplacement.

Viac

Naším zámerom je rozvoj firiem a pracovníkov, vytváranie kreatívnej a učiacej sa spoločnosti, zefektívňovanie interných procesov a skvalitňovanie zákazníckych služieb. Odhaľujeme skrytý potenciál, inšpirujeme k rastu, pomáhame aplikovať zmeny.

QQ v názve našej spoločnosti vyjadruje „QQ zmeny“, ktoré klientom prinášame, t.j. kvalitatívne a/alebo kvantitatívne zlepšenia. Vzájomný vplyv a vzťah medzi kvalitou a kvantitou vnímame v rôznych/na všetkých úrovniach efektívneho fungovania firmy. Naším cieľom je nájsť medzi týmito ukazovateľmi takú rovnováhu, aby posunula spoločnosť vpred a vyššie.

Máme radi svoju prácu a robíme ju s plným nasadením. Našou zásadou je byť pre klienta partnerom, nie iba dodávateľom služieb. Denne hľadáme odpovede na otázky: Je náš klient spokojný? Urobili sme maximum? Čo môžeme urobiť inak, lepšie?

Kvalita

Kvantita

Metodika práce – POSUN®

Zameriavame sa na reálny POSUN® jednotlivcov, tímov, spoločností. Vytvorili sme efektívny postup s využitím vhodných metód na dosiahnutie požadovaných zmien v čo najkratšom čase, s minimálnymi nákladmi a čo najlepším výsledkom. Klient si môže vybrať, či chce spoločne s nami absolvovať komplexný POSUN® alebo iba jeho časť. Spoločne nadefinujeme podiel jednotlivých krokov, ich rozsah a obsah. POSUN® realizujú skúsení lektori a konzultanti, špecialisti pre danú oblasť, zastrešovaní garantom – kontaktnou osobou pre klienta, zodpovednou za kvalitu celého programu.

P – problematika, špecifikácia požiadaviek 5%
O – ohodnotenie aktuálneho stavu, diagnostika 10%
S – smerovanie k zmene 50%
U – upevňovanie zmien v praxi 30%
N – nový stav, vyhodnotenie zmeny 5%

Kontaktujte nás

    Poslať kópiu na môj email