unit QQ

Vzdelávacia a poradenská spoločnosť unit QQ vznikla v roku 2005.
Zakladateľkou a majiteľkou spoločnosti je Ria Marie Júdová - skúsený lektor, konzultant, kouč a metodik pre tvorbu vzdelávacích programov. Spolu so skvelým tímom poskytuje programy pre firmy a verejnosť.

Za 20 rokov jej pôsobenia vo firmách na Slovensku aj v zahraničí sa jej vzdelávacích programov zúčastnilo tisícky účastníkov. Špecializuje sa na rozvoj osobností a zručností, najmä v oblasti manažmentu, leadershipu a obchodu. Má bohaté skúsenosti s nastavovaním personálnych procesov, zvyšovaním internej kvality, ako aj zákazníckych služieb. Facilituje riešiteľské workshopy a pôsobí ako interim manažér. Programy vedie s veľkým zanietením, v príjemnej a zároveň vysoko tvorivej atmosfére. Prináša praktické rady a inšpirácie pre zmenu, rozvoj a rast. Je nevyliečiteľný optimista. Energiu a pozornosť zameriava na veci riešiteľné, meniteľné a prinášajúce požadovaný výsledok. Drží sa hesla: “Ak sa chce, dá sa všetko”.

Firemné programy

unit QQ

Naším zámerom je rozvoj firiem a pracovníkov, vytváranie kreatívnej a učiacej sa spoločnosti, zefektívňovanie interných procesov a skvalitňovanie zákazníckych služieb. Odhaľujeme skrytý potenciál, inšpirujeme k rastu, pomáhame aplikovať zmeny.

QQ v názve našej spoločnosti vyjadruje „QQ zmeny“, ktoré klientom prinášame, t.j. kvalitatívne a/alebo kvantitatívne zlepšenia. Vzájomný vplyv a vzťah medzi kvalitou a kvantitou vnímame v rôznych/na všetkých úrovniach efektívneho fungovania firmy. Naším cieľom je nájsť medzi týmito ukazovateľmi takú rovnováhu, aby posunula spoločnosť vpred a vyššie.

Máme radi svoju prácu a robíme ju s plným nasadením. Našou zásadou je byť pre klienta partnerom, nie iba dodávateľom služieb. Denne hľadáme odpovede na otázky: Je náš klient spokojný? Urobili sme maximum? Čo môžeme urobiť inak, lepšie?

Kvalita
Kvantita

Firemné rozvojové programy na rôzne témy; pre rôzne cieľové skupiny; tímy alebo jednotlivcov - workshopy, tréningy, konzultácie, koučing, mentoring, supervízia v praxi, videokonferencie. Manažment; Obchod; Marketing...

Viac

Hodnotenie kvality interného prostredia, pracovníkov, procesov, predajcov, zákazníckych služieb, atď. Poradenstvo pri riešení konkrétnych problémov, pomoc pri zlepšovaní definovaných parametrov.

Viac

Programy zamerané na personálne procesy: nábory a výbery, adaptačné programy, vzdelávacie systémy, riadenie výkonnosti, hodnotiace systémy, motivácia pracovníkov, talent management, outplacement.

Viac

P – problematika, špecifikácia požiadaviek 5%
O – ohodnotenie aktuálneho stavu, diagnostika 10%
S – smerovanie k zmene 50%
U – upevňovanie zmien v praxi 30%
N – nový stav, vyhodnotenie zmeny 5%
Metodika práce – POSUN®

Zameriavame sa na reálny POSUN® jednotlivcov, tímov, spoločností. Vytvorili sme efektívny postup s využitím vhodných metód na dosiahnutie požadovaných zmien v čo najkratšom čase, s minimálnymi nákladmi a čo najlepším výsledkom. Klient si môže vybrať, či chce spoločne s nami absolvovať komplexný POSUN® alebo iba jeho časť. Spoločne nadefinujeme podiel jednotlivých krokov, ich rozsah a obsah. POSUN® realizujú skúsení lektori a konzultanti, špecialisti pre danú oblasť, zastrešovaní garantom - kontaktnou osobou pre klienta, zodpovednou za kvalitu celého programu.

14

ROKOV

10

SPOLUPRACOVNÍKOV

115

KLIENTOV

12767

ÚČASTNÍKOV

Verejné programy

QQ academy

QQ academy je priestor pre všetkých, ktorí chcú vo svojom živote urobiť krok vpred a niečo pre seba. Prináša zaujímavé vzdelávacie programy, workshopy, stretnutia.

QQ academy vznikla v roku 2017 spojením lektorských skúseností a
inovatívneho nadšenia tímu unit QQ.

QQ academy inšpiruje k rozvoju a zmene. Prináša nový pohľad na veci, aktuálne trendy. Je partnerom pre rozvoj osobnosti, zmenu myslenia a získanie zručnosti potrebných pre súkromný aj pracovný život.

CHCEM ZMENU 30%
INŠPIRUJEM SA 50%
REALIZUJEM ZMENU 100%
Rozvoj osobnosti

Ak chcete urobiť niečo pre seba, táto sekcia je práve pre vás. Workshopy a tréningy pod vedením skúsených lektorov na témy rozvoj osobnosti, úspech, obchodné zručnosti, zvládanie stresu, prezentačné zručnosti, time management, riešenie konfliktov, emočná inteligencia, NLP atď.

Rodina, vzťahy, výchova

Človek žije v interakcii s okolím a často hľadá odpovede na riešenie rôznych životných situácií  vyplývajúcich práve z tejto interakcie. Témy rodina, výchova detí, partnerské vzťahy, zdravie, rodinné prostredie a mnohé ďalšie nájdete práve v tejto sekcii QQ academy. Inšpiratívne stretnutia a diskusie sú tu pre vás.

Informačné technológie

Sociálne siete a informačné technológie sú doménou tejto sekcie QQ academy. Stretnutia na témy Počítačové zručnosti, Tvorba web stránok, Virtuálna realita, Google, Facebook, Linkedin, Instagram, Youtube, Vimeo, atď. Vám prinesú nové informácie a praktické rady.

Kontaktujte nás

Poslať kópiu na môj email