• online alebo prezenčne;  3 dní / 21 hod
 • 1. termín: 26. 6. – 29. 6. 2024
 • 2. termín: 27. 7. – 29. 7. 2024
 • 798€ + 159€ DPH / 3 dni

Chcete si prehĺbiť resp. zvýšiť kvalifikáciu v projektovom manažmente? Zodpovedáte za vývoj produktov, či aplikácií? Pracujete, chcete pracovať v agilnom prostredí alebo sa vaša spoločnosť usiluje o čo najrýchlejšie naštartovanie projektov? Potom je tento program pre Vás ten pravý.

Pozývame Vás absolvovať program o agilnom prístupe k riadeniu projektov.

■ PRIHLÁŠKA ■

Absolvujte program postavený na príkladoch z praxe a s množstvom tipov a praktických ukážok. Staňte sa majstrom a skutočnou oporou ostatných členov projektového tímu. Naučte sa, ako rýchlo ohýbať a dodávať projekty tak, aby vyhovovali potrebám vašich zákazníkov. Zlepšite svoje manažérske zručnosti aplikovaním princípov AgilePM, ktoré vám umožnia dodávať vaše projekty rýchlejšie, nákladovo efektívne a s nízkym rizikom. Osvojte si SCRUM – ideálny spôsob, ako začať projekty s agile technikami. SCRUM je agilný framework, ideálny pre projektové riadenie v IT aj biznis oblasti.

 • SCRUM – najpopulárnejšia metodika určená pre riadenie projektov so zameraním na
  vývoj aplikácií, softvérov, alebo cloudových služieb.
 • SCRUM – zmena myslenia: ako dostať chaos do štruktúry, v ktorej všetko funguje:
  kompetencie, vstupy, výstupy a povinnosti.
 • Rýchlejšie, flexibilnejšie, efektívnejšie a užívateľsky prívetivejšie aplikácie, ktoré sú lepšie, než vaša konkurencia.

Program:

1. Agile manažment

 • Agilné metodiky
 • Vodopád vs. Agile
 • Agile manifesto
 • Agile team

2. SCRUM

 • Porozumenie terminológiám SCRUM a ich aplikáciám
 • SCRUM metodika
 • SCRUM postupy
 • Monitorovanie SCRUM projektov

3. Záverečný workshop

 • Precvičovanie získaných poznatkov
 • Prípadová štúdia
 • Riešenie situácií z praxe účastníkov

Pre koho je kurz vhodný?

– pre začínajúcich aj seniorných projektových manažérov
– pre riadiacich pracovníkov, manažérov, lídrov inovačných a riešiteľských tímov
– pre všetkých, ktorí si chcú osvojiť nové nástroje a techniky agilného projektového manažmentu

Čo získate?

Po ukončení kurzu budete ovládať najobľúbenejší agile framework, SCRUM. Absolvovaním kurzu získate kompetencie na uplatnenie sa na pozíciách:

 • projektový, programový a produktový manažér
 • obchodný analytik, vedúci tímu, architekt
 • Dizajnér, programátor (vývojár), tester, atď.

Profil absolventa:

– pozná metodológie AgilePM, dokáže ich aplikovať na komplexné projekty
– dokáže implementovať agilné princípy v každodennom živote projektového manažéra
– ovláda agile framework, SCRUM, dokáže aplikovať SCRUM Planning Poker, techniky pre tvorbu odhadov a plánov
– dokáže využívať meetingy k vyššej efektivite, predovšetkým: Daily StandUp, Sprint Retrospective atď.

Forma:

– interaktívny online/prezenčný program, zameraný na problematiku účastníkov

KAŽDÝ ÚČASTNÍK ZÍSKA CERTIFIKÁT

Otvárame workshopy■ PRIHLÁŠKA ■

Za tím unit QQ sa na vás teší:
Ria Marie Júdová
+421 905 80 40 50,  judova@unitqq.sk

 

Zakladateľka a majiteľka spoločnosti unit QQ. Je nevyliečiteľný optimista so životným krédom “Ak sa chce, dá sa všetko”. Vo svojej kariére prešla viacerými, na prvý pohľad „nezlučiteľnými“ profesiami, vďaka ktorým získala skúsenosti z rôznych oblastí. 25 rokov sa venuje vzdelávaniu, konzultingu a koučingu. Jej programy absolvovalo viac ako 13 tisíc účastníkov.