• Bezplatný program pre študentov
 • Interaktívne stretnutia na rôzne témy
 • Október 2024
 • Akadémia Umení Banská Bystrica

Uvažuješ ako ďalej, či rozbehnúť vlastný biznis alebo sa zamestnať? Chceš si osvojiť zručnosti, potrebné pre úspech v podnikaní, zamestnaní, či živote? Chceš  získať praktické rady od tých, ktorí sa v biznise úspešne pohybujú?

Prihlás sa na študentský rozvojový program MYSLI A KONAJ AKO PODNIKATEĽ.

■ PRIHLÁŠKA pre študentov AU BB ■

Čakajú na Teba interaktívne zážitkové stretnutia, pod vedením lektorov a koučov vzdelávacej spoločnosti unit QQ z Banskej Bystrice, s bohatými skúsenosťami z podnikateľského prostredia. Program sa uskutočňuje sa pod záštitou dekana Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Garantom projektu za AU BB je PaedDr. Mária Strenáčiková, PhD.

Pripravili sme pre Teba:

INTERAKTÍVNE WORKSHOPY – pre max. 20 účastníkov / stretnutie
Neformálne, hravé, pritom obohacujúce a informačne prínosné stretnutia, predovšetkým na tému efektívna, asertívna a bezkonfliktná komunikácia, kde:

 • dozvieš sa, čo je najdôležitejšie pre úspešné uplatnenie sa v živote, práci, podnikaní 
 • rozvinieš svoju osobnosť a získaš vybrané zručností budúcnosti
 • dostaneš odpovede na svoje konkrétne otázky

ZÁVEREČNÝ PROGRAM – pre max. 20 účastníkov / stretnutie
Nadstavbový zážitkový program, pre mix skupinu, účastníkov workshopov. Stretnutie zamerané na hlbšie sebapoznanie, život v interakcii a spoluprácu, kde:

 • odhalíš  a akceleruješ svoj potenciál (vďaka rôznym tímovým či individuálnym aktivitám)
 • môžeš vyspovedať hosťa programu, človeka z biznis prostredia
 • získaš inšpirácie pre svoju úspešnú budúcnosť, život či podnikanie

Zručnosti, ktoré môžeš na programe rozvíjať:

 • Efektívna komunikácia a schopnosť porozumenia
 • Zvládanie kritiky, námietok, odporu
 • Zvládanie krízových situácií, práca pod tlakom
 • Riešenie konfliktov
 • Sebapoznanie a sebamotivácia
 • Spolupráca a kooperácia pre dosahovanie cieľov
 • Work-life balance

Doplň svoje vzdelávanie a získaj:

 • osvedčenie o absolvovaní programu
 • možnosť individuálnych konzultácií na akceleráciu podnikania či vhodného zamestnania

 

Aktuálne organizačné informácie

WORKSHOPY:

 • Skupina A – Pondelok, 21. 10. 2024
 • Skupina B – Utorok, 22. 10. 2024
 • Skupina C – Streda, 23. 10. 2024

ZÁVEREČNÝ PROGRAM:

 • MIX skupina – Pondelok, 28. 10. 2024 (9:00 – 14:00 hod)

Forma a miesto konania:

Všetky stretnutia sa budú konať v prezenčnej (osobnej) forme, v koncertnej sále AU Banská Bystrica.

 

Otvárame workshopy■ PRIHLÁŠKA ■

Viac informácií Ti s radosťou poskytne garant projektu:
Ria Marie Júdová, senior konzultant
+421 905 80 40 50,  judova@unitqq.sk

 

Zakladateľka a majiteľka spoločnosti unit QQ. Je nevyliečiteľný optimista so životným krédom “Ak sa chce, dá sa všetko”. Vo svojej kariére prešla viacerými, na prvý pohľad „nezlučiteľnými“ profesiami, vďaka ktorým získala skúsenosti z rôznych oblastí. 25 rokov sa venuje vzdelávaniu, konzultingu a koučingu. Jej programy absolvovalo viac ako 13 tisíc účastníkov.