• online, 10 dní / 70 hodín
 • 14. 8. 2024 – 16. 10. 2024
 • 1450€ + 290€ DPH / 10 dní
 • 320€ + 64€ DPH / 1 deň podľa výberu

Chcete si rozšíriť resp. zvýšiť kvalifikáciu v oblasti riadenia ľudských zdrojov? Chcete spoznať HR procesy malej a strednej firmy? Realizovať kvalitné výbery a získať do firmy tých najšíkovnejších? Vytvoriť kvalitné adaptačné procesy, systémy zaškoľovania a vzdelávania? Nastaviť vhodné odmeňovacie systémy? Zaviesť hodnotenia pracovníkov ako súčasť učiacej sa organizácie? Vedieť viac o nových trendoch v oblasti personalistiky malých a stredných firiem?

Pozývame Vás absolvovať program na rozvoj zručností a znalostí v oblasti personalistiky.

■ PRIHLÁŠKA ■

Ľudia sú najcennejším kapitálom organizácie. Je preto dôležité venovať sa im, venovať sa im na profesionálnej úrovni. Kvalitný HR špecialista môže byť účinnou podporou pre dosahovanie firemných výsledkov.

Program:

1. HR procesy v malej a strednej firme (0,5 dňa)

 • HR procesy v kocke (od náboru po outplacement)
 • Zásady a tipy pre jednotlivé kroky

2. Nábor a výbery pracovníkov (0,5 dňa)

 • Kde a ako získať šikovných ľudí
 • Ako pri získavaní pracovníkov využiť brand a meno spoločnosti
 • Metódy výberu pracovníkov (AC, výberové rozhovory, praktické testovanie atď.)

3. Adaptačné procesy (1 dni)

 • Fázy adaptačného procesu
 • Cesta zamestnanca (štýly učenia, schody učenia, etapy zaškoľovania)
 • Vedenie očakávacieho rozhovoru

4. Vzdelávanie (1 deň)

 • Interné vs. externé vzdelávanie
 • Systematické a cielené zaškoľovanie a doškoľovanie
 • Efektívna implementácia poznatkov do praxe

5. Systémy hodnotenia pracovníkov (2 dni)

 • Nastavenie hodnotiacich systémov, zostavenie hodnotiacich formulárov
 • 360° systémy hodnotenia
 • Ukončenie pracovného pomeru, Outplacement

6. Motivácia, odmeňovanie, benefity (1 deň)

 • Zmysluplné firemné prieskumy
 • Ako zvyšovať motiváciu, angažovanosť, spokojnosť
 • Tipy na férové a motivujúce odmeňovanie a benefity
 • Rady na finančne nenáročné firemné eventy a programy

7. Učiaca sa organizácia (1 deň)

 • Transformácia firemnej kultúry
 • PDCA cyklus neustáleho zlepšovania
 • Toyota kata (systematický spôsob myslenia a konania)

8. Vedenie personálnych rozhovorov (2 dni)

 • Uvítací rozhovor
 • Očakávací rozhovor
 • Motivačný rozhovor
 • Rozhovory ako súčasť firemného prieskumu
 • Prepúšťací rozhovor

Pre koho je kurz vhodný?

– pre majiteľov a pracovníkov malých a stredných firiem
– pre tých, ktorí sa venujú alebo chcú venovať HR oblasti

Čo získate?

Získate pohľad na HR procesy v malej a strednej firme. Dozviete sa o zásadách jednotlivých procesov. Zistíte, ako získať a udržať tých najšikovnejších, ako zvýšiť výkonnosť a angažovanosť pracovníkov. Osvojíte si vybrané zručnosti pre rozhovory s pracovníkmi.

Profil absolventa:

– orientuje v HR problematike malej a strednej firmy
– vie efektívne nastaviť HR procesy (vyhľadávanie, získavanie, zaškoľovanie atď.)
– dokáže nastaviť hospodárny systém vzdelávania a odmeňovania
– má komunikačné zručnosti pre zvládanie rôznych situácií a rozhovorov so zamestnancami
– ovláda zásady personálnych rozhovorov s pracovníkmi
– transformuje firemnú kultúru na učiacu sa spoločnosť
– zvyšuje motiváciu a minimalizuje fluktuáciu

Forma:

– interaktívny online program, zameraný na riešenie situácií z praxe účastníkov

KAŽDÝ ÚČASTNÍK ZÍSKA CERTIFIKÁT

Otvárame workshopy■ PRIHLÁŠKA ■

Za tím unit QQ sa na vás teší:
Ria Marie Júdová
+421 905 80 40 50,  judova@unitqq.sk

 

Zakladateľka a majiteľka spoločnosti unit QQ. Je nevyliečiteľný optimista so životným krédom “Ak sa chce, dá sa všetko”. Vo svojej kariére prešla viacerými, na prvý pohľad „nezlučiteľnými“ profesiami, vďaka ktorým získala skúsenosti z rôznych oblastí. 25 rokov sa venuje vzdelávaniu, konzultingu a koučingu. Jej programy absolvovalo viac ako 13 tisíc účastníkov.