Školenia, tréningy
 • Firemná kultúra
 • Nábory a výbery pracovníkov
 • Vedenie výberového rozhovoru
 • Assessment a Development Centre
 • Tréning interných hodnotiteľov
 • Adaptačný proces pracovníkov
 • Analýza vzdelávacích potrieb
 • Tréning interných trénerov
 • Tvorba vzdelávacích systémov
 • Odmeňovacie modely
 • Koučing a mentoring vo firmách
 • Hodnotiace systémy (360-stupňové hodnotenie)
Poradenské projekty
 • Tvorba / realizácia Assessment Centre
 • Tvorba / realizácia Development Centre
 • Adaptačné procesy
 • Analýza vzdelávacích potrieb
 • Systémy vzdelávania
 • Analýzy firemnej kultúry / motivácie
 • Tvorba / realizácia 360°hodnotenia
 • Personálny audit
 • Hodnotiace a odmeňovacie modely
 • Performance management  a KPI
 • Rešerš CV a kontaktovanie uchádzačov
 • Tvorba kompetenčných modelov