Obchod a marketing
 • Marketingové riadenie
 • Marketingová komunikácia
 • Marketingový prieskum
 • Vedenie obchodných tímov
 • Obchodné rokovanie
 • Vyjednávanie
 • Plánovanie, práca s cieľmi
 • Osobná efektívnosť
 • Zvládanie stresu a konfliktov
 • Telemarketing
 • Prezentačné zručnosti
 • Business protokol, osobný image
 • Počítačové zručnosti
Strategický manažment
 • Riadenie výkonnosti
 • Riadenie zmien
 • Riadenie procesov
 • Riadenie kvality
 • Projektový manažment
 • Efektívna interná komunikácia
Manažment a leadership
 • Efektívny manažér
 • Leadership
 • Koučing v manažérskej praxi
 • Manažérske rozhodovanie
 • Motivácia pracovníkov
 • Moc a jej uplatňovanie  
 • Manažérska komunikácia
 • Komunikácia s podriadenými
 • Budovanie vzťahu s nadriadeným
 • Vyjednávanie a ovplyvňovanie
 • Prezentačné zručnosti
 • Vedenie porád
 • Riešiteľské workshopy, facilitácia
 • Hodnotiace rozhovory
 • Budovanie efektívnych tímov
 • Riešenie konfliktov
 • Time management
 • Počítačové zručnosti
Osobnostný rozvoj
 • Emočná inteligencia
 • Neurolingvistické programovanie
 • Dynamický stereotyp
 • Asertivita v praxi
 • Rýchlo čítanie a rozvoj pamäti
 • Stress management
 • Selfmanagement
 • Relaxačné techniky
 • MBTI typológia
Tímová spolupráca
 • Budovanie tímov a spolupráce
 • Učiace sa tímy
 • techniky rozhodovania v tíme
 • Zvládanie tímových konfliktov
 • Efektívna a konštruktívna komunikácia
 • Incentive trip
 • Teambuilding
Asistentky, administratívni pracovníci
 • Efektívny sekretariát
 • Telefonická a osobná komunikácia
 • Komunikácia v náročných situáciách
 • Etiketa a vystupovanie
 • Korešpondencia a úprava písomností
 • Počítačové zručnosti