• online, 10 dní / 70 hodín
 • 31. 7. 2024 – 2. 10. 2024
 • 1350€ + 270€ DPH / 10 dní
 • 320€ + 64€ DPH / 1 deň podľa výberu

Chcete si zvýšiť alebo rozšíriť kvalifikáciu v oblasti digitálneho marketingu? Chcete sa zdokonaliť v online komunikácii a tvorení reklamných kampaní? Chcete vedieť pracovať s umelou inteligenciou? Chcete inovovať marketing vašej spoločnosti, spropagovať vlastný biznis alebo si otvoriť dvere do digitálnych agentúr?

Pozývame Vás absolvovať program na rozvoj zručností a znalostí v oblasti online marketingu a UI.

■ PRIHLÁŠKA ■

Marketing zmenil svoju podobu, nástroje aj formu. Marketing a komunikácia na sociálnych sieťach je nevyhnutnou novodobou zručnosťou. Od toho, ako sa dokážete prezentovať na sociálnych sieťach, závisí, či budú mať zákazníci o vás a vaše služby záujem. Neveríte? Vyskúšajte inovatívny marketing a uveríte.

Program:

1. časť (2 dni)

 • Úvod do digitálneho marketingu
 • Tvorba brandu
 • Web stránka, práca s CSM systémom
 • UX testovanie a dizajn

2. časť (4 dni)

 • Google Analytics
 • PPC reklamy v Google Ads
 • PPC reklamy Facebook Business
 • Manager
 • Social Media Marketing

3. časť (4 dni)

 • Copywriting
 • SEO
 • Content marketing
 • UI pri tvorbe obsahov a kampaní, praktické nácviky
 • Email marketing, newsletter
 • Tvorba podcastov

Pre koho je kurz vhodný?

– pre súčasných aj budúcich online marketérov
– pre začiatočníkov a mierne pokročilých
– pre všetkých, ktorí si chcú osvojiť nové nástroje online marketingu

Ako bude kurz prebiehať?

– Čaká vás množstvo zaujímavých informácií a výukových videí z online marketingu, riešenie konkrétnych situácií z vašej praxe, tvorba praktických úloh a vlastných projektov, to všetko podporené individuálnymi konzultáciami.
– V úvode sa naučíte základy digitálneho marketingu – akú máte možnosti v reklame a propagácii, aké sociálne siete môžete využiť a ako fungujú, čo je to PPC reklama, SEO, atď.
– Spoznáte ako tvoriť a komunikovať brand, čo ovplyvňuje jeho silu a zvyšuje záujem.
– Oboznámite sa s Google Analytics, spoznáte a osvojíte si jeho funkcie, princípy fungovania, implementáciu, aké údaje sledovať, ako nastaviť vhodné ciele a ako pomocou dát zvýšiť obrat.
– Spoznáte PPC a platené kampane na Google a Facebook, zistíte aké formáty reklamy využívať, ako optimalizovať kampane. Spoznáte social media marketing na najväčších sieťach ako Facebook, Instagram, TikTok a LinkedIn.
– Osvojíte si techniky, ktoré vás dostanú na prvé miesta v Google vyhľadávaní. Nastavíte SEO stratégiu, naučíte sa rôzne SEO techniky a používať nástroje.
– Vyskúšate si prácu s UI pre vaše konkrétne oblasti online marketingu .
– Oboznámite sa s tvorbou marketingovej stratégie, copywritingom, email marketingom a content marketingom a ďalšími pre online marketing dôležitými prvkami.
– V závere si vypracujete vlastný projekt, ktorý budete môcť individuálne konzultovať s lektormi.

Čo získate?

Čaká na Vás množstvo projektov, v rámci ktorých zhmotníte všetko, čo ste sa počas kurzu naučili. Vytvoríte si konkrétne projekty pre Váš biznis.

Profil absolventa:

– pozná princípy a nástroje úspešného online marketingu
– ovláda tvorbu úspešného brandu
– vie merať výkonnosť jednotlivých nástrojov a pracovať s analytikou
– dokáže pracovať s UI a využiť ju pre zefektívnenie online marketignu
– vie pracovať s www stránkou a CMS systémom
– dokáže vytvoriť online kampane
– vie manažovať sociálne siete, využívať platené kampane aj neplatené formy reklamy
– vie nastaviť SEO stratégiu a dostať sa na prvé miesta v Google vyhľadávaní
– dokáže zbierať a využívať leady v online prostredí
– vie komunikovať formou newsletterov
– vie vytvoriť zaujímavé texty (aj s využitím UI), využívať email marketing
– dokáže vytvoriť krátke podcasty

Forma:

– interaktívny online program, zameraný na riešenie situácií z praxe účastníkov

KAŽDÝ ÚČASTNÍK ZÍSKA CERTIFIKÁT

Otvárame workshopy■ PRIHLÁŠKA ■

Za tím unit QQ sa na vás teší:
Ria Marie Júdová
+421 905 80 40 50,  judova@unitqq.sk

 

Zakladateľka a majiteľka spoločnosti unit QQ. Je nevyliečiteľný optimista so životným krédom “Ak sa chce, dá sa všetko”. Vo svojej kariére prešla viacerými, na prvý pohľad „nezlučiteľnými“ profesiami, vďaka ktorým získala skúsenosti z rôznych oblastí. 25 rokov sa venuje vzdelávaniu, konzultingu a koučingu. Jej programy absolvovalo viac ako 13 tisíc účastníkov.