V marci sme ukončili bezplatný vzdelávací program pre takmer 40 študentov, so zámerom posilniť zručnosti budúcnosti pre úspešné podnikanie či uplatnenie sa ako zamestnanec s pridanou hodnotou. Program tvorili interaktívne workshopy, stretnutie s hosťami z podnikateľského prostredia a individuálne konzultácie. Ale nielen to.

MYSLI A KONAJ AKO PODNIKATEĽ

V prvom štvrťroku 2022 sme zrealizovali bezplatný vzdelávací program pre takmer 40 študentov, pod názvom Mysli a konaj ako podnikateľ. Zámerom bolo priniesť mladým ľuďom to, čo od nás očakávajú na našich spoločných stretnutiach:

  • Posilniť zručnosti pre úspešné podnikanie či uplatnenie sa ako zamestnanec s pridanou hodnotou
  • Prepájať rovnako zmýšľajúcich ľudí, vytvoriť priestor vzájomnú inšpiráciu a budúcu spoluprácu
  • Zvýšiť sebadôveru, akcelerovať ich podnikateľské zmýšľanie a odvahu konať
  • Inšpirovať, priniesť praktické rady a konkrétne odpovede na konkrétne otázky

Rozvoj zručností budúcnosti

Študenti Akadémie Umení v Banskej Bystrici si postupne osvojovali vybrané zručnosti, najmä komunikačné a prezentačné zručnosti, zvládanie krízových situácií, asertívne správanie, schopnosť presadiť sa, udržať si emočnú rovnováhu, konštruktívne riešiť problémy, myslieť tvorivo a kriticky, zamerať sa na ciele, spolupracovať v heterogénnom v tíme ap.

Interaktívny prezenčný program

Online vzdelávanie má svoje výhody. Naše skúsenosti však potvrdzujú, že pre rozvoj zručností je osobná interakcia najúčinnejšia. Rozhodli sme sa preto pre prezenčnú formu rozvoja. Prekonali sme úvodné obavy a vyriešili všetky prekážky. Osvedčila sa naša filozofia „Ak sa chce, všetko sa dá“. Študentom sme tak „v priamom prenose“ ukázali, ako je možné dosiahnuť svoje ciele. Na druhej strane, aj študenti ukázali, že ak niečo chcú, idú si za tým. Prekonali zónu komfortu, neľutovali čas strávený cestovaním a do BB prišli zo všetkých kútov Slovenska, aj zo zahraničia. Na konci programu ocenili práve to, že mohli riešiť veci osobne.

Zážitková forma učenia

Workshopy sa niesli v znamení „minimum teórie a maximum zážitkového učenia“, čo prinieslo mnohé veselé okamihy a zároveň účinný spôsob rozvoja a zapamätania si nových poznatkov. V neformálnej atmosfére získali študenti konkrétne tipy pre svoj rast.

 

Študenti si vyskúšali rôzne zábavno-edukačné aktivity, ktoré podporili rozvoj proaktivity, kreativity, schopnosť riešiť problémy a správne sa rozhodovať, myslieť kriticky, dosahovať ciele a spolupracovať.

 

Reflexia študentov na zažité aktivity posilňovala sebapoznávanie, konštruktívnu komunikáciu, schopnosť poskytovať spätnú väzbu a definovať zmeny pre ďalší osobný rast a rozvoj tímu. Skúsenými lektormi vedený debrief ukotvoval „AHA momenty“ a postupný, vedomý rozvoj.

 

Riešenie konkrétnych situácií

Súčasťou interaktívnych workshopov bola spoločná diskusia a hľadanie nových, efektívnejších spôsobov riešenia rôznych situácií zo života študentov.

 

Farebná typológia

Farebná typológia osobnosti umožnila pochopenie svojich farebných preferencií. Pomohla uvedomiť si energiu a motiváciu jednotlivých farieb, ich spôsob učenia, myslenia, rozhodovania a mnohé ďalšie aspekty osobnosti. Cez sebapochopenie pochopiť ostatných. Neodcudzovať, naopak vnímať prínos odlišnosti, zamerať sa na synergiu a tvorivú, bezkonfliktnú spoluprácu. Študenti si farebnú typológiu vypracovali online, pred workshopom, následne s ňou na workshopoch pracovali a definovali vhodnú komunikačnú stratégiu pre jednotlivé farby.

Stretnutie s hosťami, podnikateľmi

Vyvrcholením programu bolo stretnutie s hosťami. Cielene sme vybrali hostí ho zo študentom blízkeho, umeleckého prostredia zo Slovenska aj zahraničia (Japonska). Ako sa ukázalo, výber bol správny a študenti ho veľmi ocenili. Hostia sa podelili o svoje príbehy z umeleckej kariéry a radosťami či strasťami podnikania.

Vďaka svojim bohatým skúsenostiam a pôsobeniu v mnohých krajinách hostia priniesli študentom cenné rady a inšpirácie. V spoločnej diskusii s hosťami mali študenti možnosť prezentovať svoje návrhy a pýtať sa hostí na čokoľvek, čo chcú vedieť.

Čo o programe hovoria účastníci?

„Ste super… veľmi sa mi páčila atmosféra, rovnocenné partnerské vzťahy… oceňujem aktivity, praktické ukážky, ľudsky prístup… bolo to interaktívne, zábavné a pritom poučné… všetko bolo pochopiteľné a praktické… mali sme priestor na vyjadrenie… všetko bolo excelentné… mali sme možnosť sa spoznať, vďaka čomu môžeme v budúcnosti spolupracovať… program by mohol ešte pokračovať… ďakujeme za Vaše rady, tešíme sa na budúce stretnutia…“

Ďakujeme za pozitívne ohlasy, ceníme si ich a tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia.

Workshopmi to neskončilo

Absolvovaním programu získali študenti vynikajúci základ pre úspešný štart do života. Zároveň získali možnosť individuálnych bezplatných konzultácií počas aj po ukončení programu. Vďaka skúsenostiam z biznis prostredia a práci s mladými ľuďmi, lektori spoločnosti unit QQ prinášajú mladým ľuďom cenné a praktické rady pre svoj osobný rozvoj, kariérny rast či úspešné podnikanie.

 

Máte aj Vy záujem o bezplatný program, či konzultácie?
Neváhajte nás kontaktovať. Radi zodpovieme na Vaše otázky a nájdeme spôsob, ako zrealizovať program pre Vás, či poskytnúť bezplatné konzultácie Vám alebo Vašim študentom.
Ria Marie Júdová, senior konzultant
+421 905 80 40 50,  judova@unitqq.sk