• online, 12 dní / 96 hodín
 • 10. 7. 2024 – 25. 9. 2024
 • 1400€ + 280€ DPH / 12 dní
 • 320€ + 64€ DPH / 1 deň podľa výberu

Chcete si rozšíriť resp. zvýšiť kvalifikáciu v oblasti obchodu? Chcete spoznať nástroje úspešných obchodných manažérov a osvojiť si zručnosti pre úspešné obchodovanie či vedenie obchodných tímov? Chcete s menším počtom obchodných aktivít získať viac zákazok? Chcete vytvárať viac obchodných príležitostí a získať viac stálych klientov?

Pozývame Vás absolvovať program na zlepšenie vašich obchodných výsledkov.

■ PRIHLÁŠKA ■

Obchodníci každý deň čelia novým výzvam, tlaku, odmietaniu zo strany zákazníkov. Potrebujú kvalitné vedenie, ktoré ich dokáže usmerniť, zaškoliť, inšpirovať. Kvalitný obchodný manažér je pre firmu kľúčový. Vďaka nemu má firma zákazníkov a peniaze. Dokáže ísť príkladom, sám priniesť zaujímavé obchody a zároveň preniesť svoje skúsenosti na kolegov vo firme.

Program:

1. Ako dosahovať vysoké obchodné výsledky (0,5 dňa)

 • Predpoklady vysokých tržieb a obchodných výsledkov
 • 5P marketingu
 • Ako zúročiť konkurenciu pre svoje rast

2. Osobnosť manažéra obchodného tímu (0,5 dňa)

 • Tri zložky osobnosti
 • Mentálne predpoklady pre prácu v obchode
 • Metódy hodnotenia obchodníckeho potenciálu a rozvojových potrieb

3. Vedenie a budovanie úspešných obchodných tímov (6 dní)

 • Ako vyskladať úspešný obchodný tím
 • Ako definovať obchodné ciele tímu a jednotlivcov
 • Ako nastaviť provízny systém a odmeňovanie obchodníkov
 • Ako hodnotiť výkon, ako viesť hodnotiace a motivačné rozhovory
 • Ako vyhľadávať a vyberať tých najšikovnejších
 • Ako realizovať zaškoľovanie a doškoľovanie
 • Ako viesť efektívne a motivačné porady
 • Ako si udržať tých najlepších
 • Ako znovu naštartovať „vyhoreného“, ako motivovať k vyšším výkonom

4. Databáza a rating klientov (1 deň)

 • Ako vytvoriť a pracovať s databázou klientov
 • ABCD rating klientov
 • Ako zosúladiť obchodné aktivity s ratingom

5. Poradensko-predajný cyklus (1 deň)

 • Čo znamená PPP cyklus a jeho vplyv na plnenie obchodných plánov
 • Aké sú zásady jednotlivých krokov
 • Ako transformovať PPP do vašej spoločnosti

6. Rozvoj obchodných zručností tímu (3 dni)

 • o Metódy merania zručností (online diagnostika, pozorovanie v teréne, DC)
 • Koučing ako nástroj zvyšovania obchodných zručností
 • Príprava na obchodné stretnutie
 • Rozvoj zručností pre telefonický predaj
 • Rozvoj zručností pre osobné stretnutia a poradenský predaj
 • Reporty, práca s výstupmi zo stretnutí

Pre koho je kurz vhodný?

– pre seniorných obchodníkov s perspektívou rastu na pozíciu obchodného manažéra
– pre začínajúcich aj seniorných obchodných manažérov
– pre tých, ktorí si chcú zvýšiť obchodné výsledky a budovať úspešné obchodné tímy

Čo získate?

Zistíte, ako zlepšiť obchodné výsledky, ako zmeniť pasívne vybavovanie dopytov na aktívny, ako viesť obchodné tímy, ako zúročiť konkurenciu vo váš prospech, ako zefektívniť prácu s databázou klientov a ešte oveľa viac. Posilníte vlastné obchodné zručnosti a naučíte sa ich prenášať na vašich kolegov v bchodnom tíme.

Profil absolventa:

– pozná princípy úspešného obchodovania a vedenia obchodného tímu
– výkon obchodného oddelenia pod jeho vedením rastie
– dokáže vybudovať a prevádzkovať všetky časti organizácie, ktoré sú zodpovedné za príjem a získavanie zákazníkov
– vie nájsť, motivovať a udržať skvelých obchodníkov, ktorí sú schopní samostatne pracovať
– dokáže nastaviť obchodné ciele, systémy hodnotenia a odmeňovania obchodníkov
– dokáže zhodnotiť potenciál ochodníkov a nastaviť cielený rozvojový program
– vie vytvoriť podmienky na dosahovanie vysokých obchodných výsledkov
– dokáže ísť príkladom a inšpirovať ostatných

Forma:

– interaktívny online program, zameraný na riešenie situácií z praxe účastníkov

KAŽDÝ ÚČASTNÍK ZÍSKA CERTIFIKÁT

Otvárame workshopy■ PRIHLÁŠKA ■

Za tím unit QQ sa na vás teší:
Ria Marie Júdová
+421 905 80 40 50,  judova@unitqq.sk

 

Zakladateľka a majiteľka spoločnosti unit QQ. Je nevyliečiteľný optimista so životným krédom “Ak sa chce, dá sa všetko”. Vo svojej kariére prešla viacerými, na prvý pohľad „nezlučiteľnými“ profesiami, vďaka ktorým získala skúsenosti z rôznych oblastí. 25 rokov sa venuje vzdelávaniu, konzultingu a koučingu. Jej programy absolvovalo viac ako 13 tisíc účastníkov.