• online, 10 dní / 70 hod
 • 3. 7. 2024 – 4. 9. 2024
 • 2 200€ + 440€ DPH / 10 dní
 • 640€ + 128€ DPH / 2 dni (modul podľa výberu)

Chcete si rozšíriť či zvýšiť kvalifikáciu alebo vykročiť novým smerom? Získať zručnosti kouča a odhaliť tajomstvo toho, ako poradiť bez toho aby ste radili?  Budovať tímy angažovaných a samostatných pracovníkov bez toho? Viesť efektívne koučovacie rozhovory na pracovné aj osobné témy? Odhaliť, ako a kde všade sa dá využiť koučing?

Pozývame Vás absolvovať intenzívny a interaktívny program na rozvoj koučovacích schopností a zručností

■ PRIHLÁŠKA ■

Odpovede na mnohé otázky nosíme v sebe. No nie vždy ich dokážeme odhaliť. Koučing je cesta, ako sa k nim dostať. Koučing dokáže uvoľniť potenciál, odhaliť možnosti, zvýšiť sebadôveru a dodať energiu ku zmene.

Program – 5 modulov:

1. Modul – Iný pohľad na vec (2 dni)

 • Podstata koučingu (rozdiel koučing-konzultácie-mentoring)
 • Objasnenie prístupov v koučingu (systemický, integratívny atď.)
 • Techniky koučingu (nie sú cieľ, sú nástroj)
 • Kompetenčná mapa kouča (sebareflexia)
 • Polarity (ako ich využiť v koučingu)

2. Modul – Od problému k akcií (2 dni)

 • Budovanie vzťahu a dôvery (kouč – koučovaný)
 • 5-krokov koučovacieho rozhovoru (od problému k akcii)
 • Schopnosť definovať kontrakt (téma, cieľ, cesta, kritériá hodnotenia úspechu)
 • Krajina prítomnosti a krajina budúcnosti
 • Aktívne precvičovanie

3. Modul – Zdroje na dosiahnutie cieľa (2 dni)

 • Schopnosť vnímať klienta a pracovať s jeho odpoveďami
 • Práca s otázkami (nie je dôležité pýtať sa veľa, ale pýtať sa správne)
 • Rozbaľovanie kľúčových slov (nie všetko je potrebné a vhodné otvárať)
 • Aktívne precvičovanie

4. Modul – Nástrahy na ceste kouča a koučovaného (2 dni)

 • Schopnosť zostať nad vecou (nehľadať riešenia v sebe, rozlišovať obsah vs. proces)
 • Schopnosť nepreceňovať ani nepodceňovať klienta (rozlíšiť možnosti, ktoré sú realizovateľné a budú realizované od tých, ktoré by klient chcel, ale ich neuskutoční)
 • Zmysel je až na prvom mieste (ak niečo nedáva zmysel, akcia nenastane)
 • Aktívne precvičovanie

5. Modul – Špecifické situácie v koučingu (2 dni)

 • Špecifiká individuálneho a tímového koučingu
 • Čo všetko môže nastať v koučovacom rozhovore a ako to vyriešiť
 • Príklady situácií: klient, ktorý prišiel z nutnosti; klient ktorý nemá tému; klient, ktorý chce počas koučingu zmeniť tému alebo kontrakt
 • Koučovanie v „zaseknutých“ situáciách a transformačné techniky
 • Aktívne precvičovanie
 • Zhodnotenie vlastnej cesty kouča (práca s vlastnou kompetenčnou mapou)

Pre koho je kurz vhodný?

– pracovníkov v oblasti HR (ľudské zdroje, personalitika)
– manažérov so záujmom o rozšírenie svojich štýlov vedenia a rast svojich pracovníkov a tímov
– všetkých, ktorí majú záujem stať sa koučom (životným, mentálnym, biznis koučom)
– všetkých, ktorí svoju účasť berú ako investíciu do sebarozvoja

Čo získate?

Osvojíte si techniky koučingu pre využitie v súkromnom aj pracovnom živote. Posilníte nedirektívny spôsob komunikácie a vedenia pracovníkov. Pripravíte sa na dráhu profesionálneho kouča.

Profil absolventa:

– dokáže koučovať jednoducho a účinne
– pozná a rozlišuje rôzne formy a prístupy v koučingu (integratívny, systemický ap.)
– rozlišuje formy riešenia problémov (koučing-konzultácie-mentoring)
– ovláda koučovací proces (od definovania problému k implementácii riešenia)
– má osvojené kľúčové koučovacie zručnosti a schopnosti (vnímanie partnera, práca s otázkami, rozlišovanie obsahu a procesu, atď.)
– dokáže viesť efektívny koučovací rozhovor s ohľadom na osobnosť partnera
– zvláda neštandardné a náročné situácie v koučingu
– pozná a dodržiava etické zásady koučingu

Forma:

– interaktívny online program, zameraný na riešenie situácií z praxe účastníkov
– príprava na medzinárodnú ICF ACC certifikáciu, s možnosťou jej vykonania v slovenskom jazyku

KAŽDÝ ÚČASTNÍK ZÍSKA CERTIFIKÁT

Otvárame workshopy■ PRIHLÁŠKA ■

Za tím unit QQ sa na vás teší:
Ria Marie Júdová
+421 905 80 40 50,  judova@unitqq.sk

 

Zakladateľka a majiteľka spoločnosti unit QQ. Je nevyliečiteľný optimista so životným krédom “Ak sa chce, dá sa všetko”. Vo svojej kariére prešla viacerými, na prvý pohľad „nezlučiteľnými“ profesiami, vďaka ktorým získala skúsenosti z rôznych oblastí. 25 rokov sa venuje vzdelávaniu, konzultingu a koučingu. Jej programy absolvovalo viac ako 13 tisíc účastníkov.