Agile projektový manažment

 • online alebo prezenčne;  3 dní / 21 hod
 • 1. termín: 26. 6. - 29. 6. 2024
 • 2. termín: 27. 7. - 29. 7. 2024
 • 798€ + 159€ DPH / 3 dni

Chcete si prehĺbiť resp. zvýšiť kvalifikáciu v projektovom manažmente? Zodpovedáte za vývoj produktov, či aplikácií? Pracujete, chcete pracovať v agilnom prostredí alebo sa vaša spoločnosť usiluje o čo najrýchlejšie naštartovanie projektov? Potom je tento program pre Vás ten pravý.

Read more


Business & Life koučing

 • online, 10 dní / 70 hod
 • 3. 7. 2024 - 4. 9. 2024
 • 2 200€ + 440€ DPH / 10 dní
 • 640€ + 128€ DPH / 2 dni (modul podľa výberu)

Chcete si rozšíriť či zvýšiť kvalifikáciu alebo vykročiť novým smerom? Získať zručnosti kouča a odhaliť tajomstvo toho, ako poradiť bez toho aby ste radili?  Budovať tímy angažovaných a samostatných pracovníkov bez toho? Viesť efektívne koučovacie rozhovory na pracovné aj osobné témy? Odhaliť, ako a kde všade sa dá využiť koučing?

Read more


Projektový manažment

 • online / prezenčne; 8 dní / 36 hod
 • 1. skupina: 19. 6. 2024 - 21. 8. 2024
 • 2. skupina: 3. 7. 2024 - 4. 9. 2024
 • 830€ + 166€ DPH / 8 dní
 • 220€ + 44€ DPH / 1 deň podľa výberu

Chcete si rozšíriť resp. zvýšiť kvalifikáciu v projektovom manažmente? Chcete si osvojiť metodológiu aj zručnosti riadenia projektov a projektových tímov? Chcete efektívnejšie riadiť projekty, či rýchlejšie zavádzať inovácie? Chcete spoznať nové trendy, nástroje a metódy projektového riadenia, aby ste si mohli vybrať ten najvhodnejší?

Read more


Úspešný obchodný manažér

 • online, 12 dní / 96 hodín
 • 10. 7. 2024 - 25. 9. 2024
 • 1400€ + 280€ DPH / 12 dní
 • 320€ + 64€ DPH / 1 deň podľa výberu

Chcete si rozšíriť resp. zvýšiť kvalifikáciu v oblasti obchodu? Chcete spoznať nástroje úspešných obchodných manažérov a osvojiť si zručnosti pre úspešné obchodovanie či vedenie obchodných tímov? Chcete s menším počtom obchodných aktivít získať viac zákazok? Chcete vytvárať viac obchodných príležitostí a získať viac stálych klientov?

Read more


HR manažér pre malé a stredné firmy

 • online, 10 dní / 70 hodín
 • 14. 8. 2024 - 16. 10. 2024
 • 1450€ + 290€ DPH / 10 dní
 • 320€ + 64€ DPH / 1 deň podľa výberu

Chcete si rozšíriť resp. zvýšiť kvalifikáciu v oblasti riadenia ľudských zdrojov? Chcete spoznať HR procesy malej a strednej firmy? Realizovať kvalitné výbery a získať do firmy tých najšíkovnejších? Vytvoriť kvalitné adaptačné procesy, systémy zaškoľovania a vzdelávania? Nastaviť vhodné odmeňovacie systémy? Zaviesť hodnotenia pracovníkov ako súčasť učiacej sa organizácie? Vedieť viac o nových trendoch v oblasti personalistiky malých a stredných firiem?

Read more


Online marketér

 • online, 10 dní / 70 hodín
 • 31. 7. 2024 - 2. 10. 2024
 • 1350€ + 270€ DPH / 10 dní
 • 320€ + 64€ DPH / 1 deň podľa výberu

Chcete si zvýšiť alebo rozšíriť kvalifikáciu v oblasti digitálneho marketingu? Chcete sa zdokonaliť v online komunikácii a tvorení reklamných kampaní? Chcete vedieť pracovať s umelou inteligenciou? Chcete inovovať marketing vašej spoločnosti, spropagovať vlastný biznis alebo si otvoriť dvere do digitálnych agentúr?

Read more


Mysli a konaj ako podnikateľ

V marci sme ukončili bezplatný vzdelávací program pre takmer 40 študentov, so zámerom posilniť zručnosti budúcnosti pre úspešné podnikanie či uplatnenie sa ako zamestnanec s pridanou hodnotou. Program tvorili interaktívne workshopy, stretnutie s hosťami z podnikateľského prostredia a individuálne konzultácie. Ale nielen to.

Read more


Mysli a konaj ako podnikateľ

 • Bezplatný program pre študentov
 • Interaktívne stretnutia na rôzne témy
 • Október 2024
 • Akadémia Umení Banská Bystrica

Uvažuješ ako ďalej, či rozbehnúť vlastný biznis alebo sa zamestnať? Chceš si osvojiť zručnosti, potrebné pre úspech v podnikaní, zamestnaní, či živote? Chceš  získať praktické rady od tých, ktorí sa v biznise úspešne pohybujú?

Read more


Time management

 • online
 • 5 x 1 deň / týždeň
 • 11. 9. 2024 - 9. 10. 2024 
 • 2400 € + 480 € DPH

Máte veľa úloh a málo času? Je náročné určiť si skutočné priority?  Ste zaplavení operatívou a nemáte čas na strategické veci? Zdá sa vám, že delegovanie je neefektívne? Riešite problémy za vašich kolegov alebo pracovníkov? Potrebujete eliminovať rušičov a zlodejov vášho času? Chcete mať menej stresu a byť viac v pohode?

Read more


Manažment v krízovom období

 • online
 • 2 x 1 deň
 • 22. 5. 2024 - 29. 5. 2024 
 • 830 € + 166 € DPH

Manažment v neštandardných trhových podmienkach si vyžaduje neštandardné postupy a nástroje vedenia. Efektívne nastavené procesy, schopnosť rýchlo a správne sa rozhodnúť, presadiť svoje rozhodnutia a implementovať zmeny. 

Pozývame Vás osvojiť si zásady efektívneho krízového manažmentu a riadenia zmien.

Read more