COVID-19: 8 tipov pre najbližšie obdobie

Máme za sebou mesiac turbulentných zmien a vstupujeme obdobia, kedy sa naplno ukáže schopnosť firiem aj jednotlivcov adaptovať sa na zmeny a prispôsobiť sa novým podmienkam.

Read more


COVID-19: 6 fáz zmeny

Piatok 13.marca sa to všetko začalo. Vlastne to začalo oveľa skôr, no v tento deň sme si všetci uvedomili, že z pozície „pozorovateľa“ sme sa zmenili na „nedobrovoľného účastníka“. To, čo sa zdalo byť ďaleko a mimo nás, bolo zrazu všade a aj u nás. Boli sme v tom až po uši.

Read more


COVID19 - čas na zmenu

COVID-19: Čas na zmenu

Rýchlo sa meniaci svet si vyžaduje pohotovo reagovať, vedieť sa prispôsobiť. V poslednom období boli frekventovanou témou našich školení „Zmeny a adaptácia na zmeny“. Hľadali sme odpovede na otázky: Ako sa zmenám prispôsobiť? Ako ich riadiť? Ako zavádzať zmeny vo firmách? Read more


Angazovanost zamestnancov

Všetko je o ľuďoch

Ak patríte medzi majiteľov spoločností, manažérov alebo personalistov, určite si kladiete otázky: Ako zlepšiť pracovné procesy? Ako zmeniť myslenie a zvýšiť angažovanosť pracovníkov? Ako dosahovať lepšie výsledky?  

Read more


Obchodnícke nezmysly II.

Ako sa správa profesionálny obchodník? Ako sa rýchlo a dobre sa pripraviť na obchodné stretnutie? Ako vedome riadiť obchodný rozhovor? Ako zistiť klientove potreby a možnosti? Ako minimalizovať námietky?Read more


Obchodnícke nezmysly I.

Ako sa stať profi obchodníkom? Aké sú najčastejšie nezmysly obchodníkov a ako sa im vyhnúť? Prečo rozhovor s klientom neprebieha podľa predstáv? Čo robiť inak? Na čo nezabúdať?

Read more


Ako prekonať nášlapné míny

Ako prekonať nášľapné míny

Meniaci sa trh, zvyšujúce sa nároky klientov, nedostatok kvalitných pracovníkov, vysoká fluktuácia, nízka angažovanosť pracovníkov, interný informačný chaos, nízka kolegialita, neefektivita práce, atď.Read more


Profesionalita pracovníkov prvého kontaktu

V 20-ročnej konzultantskej praxi sa často stretávam so slovným spojením PROFESIONALITA PRACOVNÍKOV. Každá spoločnosť chce mať kompetentných a profesionálnych pracovníkov.
Read more


Vzdelávanie manažérov

Možno sú Vám povedomé výroky „nemáme veľa času na školenia ... školenie a prax sú dva svety ... nie je dobré, aby išiel na školenie nadriadený spolu s podriadeným...“ Read more