Ak patríte medzi majiteľov spoločností, manažérov alebo personalistov, určite si kladiete otázky: Ako zlepšiť pracovné procesy? Ako zmeniť myslenie a zvýšiť angažovanosť pracovníkov? Ako dosahovať lepšie výsledky?  

Angažovanosť zamestnancov

Téma angažovanosti zamestnancov je veľmi skloňovanou témou. Stále otvára mnoho otázok a otáznikov.
Je to nikdy nekončiaci sa proces. Skúšanie, testovanie a tvorenie prvkov
, ktoré budú pre danú spoločnosť tie pravé a strhnú na svoju stranu väčšinu ľudí. Otvorená a zdravá firemná komunikácia je jednou z ciest k vyššej angažovanosti, spolupráci, efektivite procesov, vyššej produktivite, nižšej fluktuácii, stabilite a rastu spoločnosti. Jednoducho k lepším výsledkom. Predpokladom je odvaha, základom dôvera, zásadou konať.
Všetko je o ľuďoch – nič nové a pri tom stále aktuálne. Lojálny – profesionálny – angažovaný zamestnanec. Všetko je navzájom prepojené a závisí od mnohých, niekedy ťažko uchopiteľných aspektov. Prototyp ideálneho zamestnanca. Sen každej spoločnosti a manažérov, večná výzva pre HR.
Ak ste zvedaví, ako môžete budovať angažovanosť práve u vás, prinášame vám krátky mentálny návod.

1. NASTAVTE SI ZRKADLO

Zrejme poznáte rozprávku o Mrázikovi a Ivánuškovu pesničku „Keď sa vidím v zrkadle, som so sebou spokojný“. Odvaha pozrieť sa do zrkadla mu rozhodne nechýbala. Niekoľkokrát denne, a rád sa pozeral do zrkadla. Ale videl práve to, čo vidieť chcel. Chýbala mu potreba čokoľvek zmeniť, pokým nestretol starčeka.

Firemné prieskumy môžeme vnímať ako paralelu so zrkadlom a starčekom. Naša skúsenosť ukazuje, že mnohé spoločnosti realizujú prieskumy, pričom až 70 % z nich sa potýka s nízkou návratnosťou; vyplňovaním odpovedí narýchlo, iba pre splnenie si povinnosti; odkladaním zmien pre iné aktuálne priority. Spoznávate sa? Možno postačia malé úpravy v spôsobe realizácie, či vyhodnocova- nia a všetko bude inak. A možno je čas urobiť prieskum úplne inak, jednoducho a hravo.

Nechajte vašich ľudí porozprávať sa s chatbotom, ako je ARNOLD ROBOT. Za 3-5 minút získate názory a podnety na rôzne témy – pracovné zaťaženie, angažovanosť a mnohé ďalšie. Prakticky okamžite získate vyhodnotenie a odporúčania (bližšie informácie na info@unitQQ.sk).

2. OBKLOPTE SA „REBELMI“

Je príjemné a pohodlné mať vo svojom tíme ľudí, ktorí s vami súhlasia. Stretnutia sú rýchlejšie a príjemnejšie, pokiaľ sa nik nepýta, nik nekladie „odpor“. No hneď po stretnutí začne za dverami „skutočná“ diskusia o tom prečo, na čo a ako by sa to dalo robiť inak. Aj králi mali dvorného šaša. Obklopte sa tými, ktorí sú otvorení
a trúfnu si ozvať sa. Dovoľte im bez následkov povedať kritické názory. Často sa „prekritizujú“ k skvelým nápadom. Pýtajte sa aj tých, čo bežne nič nehovoria. Pýtajte sa úprimne a pozorne načúvajte.

3. HOVORTE PREČO

Zamerajte sa na zmysel. Započúvajte sa, ako vaši manažéri prezentujú činnosti a zmeny, či dávajú dôraz na ČO robiť alebo PREČO to spraviť. Rétorika „ČO“ prináša informácie, postupy, plány, príkazy „lebo som povedal“. Rétorika „PREČO“ komunikuje sen, víziu, zmysel, pochopenie, stotožnenie. Ľudia urobia veľa vecí, ak v nich vidia zmysel. Vaši zamestnanci sa môžu cítiť ako kopáči základov alebo stavitelia pyramíd.
Spôsob a forma internej komunikácie zohráva podstatnú úlohu. Cez „PREČO“ motivujete zamestnancov
k vysokým výkonom a angažovanosti.

4. BUĎTE OD ZAČIATKU OTVORENÍ 

Často sa stretávame s otázkou či a ako môže adaptačný proces ovplyvniť angažovanosť. Odpoveď „áno“! Buďte úprimní, neťahajte nováčikom „medové motúzy“ popod nos. Až 90 % zamestnancov v adaptačnom procese oceňuje to, že od začiatku vedeli do čoho idú a nadriadení ich na to výborne pripravili. Nehovoríme
o zavalení množstvom informácií, či zastrašovaní. Máme na mysli férové pomenovanie vecí súvisiacich
s prácou, podmienkami vrátane firemnej kultúry (nielen platové podmienky). Ak na začiatku chýba otvorenosť, neskôr príde sklamanie a angažovanosť vyprchá. Zaujímajte sa o nováčikov, rozprávajte sa s nimi nielen
o práci, ale aj o ich pocitoch, radostiach či starostiach.
Pokiaľ budú cítiť úprimný záujem a podporu, dajú zo seba maximum.

5. VYBERTE KAMENE ZO STUDNE 

Ak hodíte kameň do studne, najprv počuť „čľup“, potom sa chvíľu na hladine čeria kruhy a potom už nič. Kameň skončí niekde v hlbinách. V čom je paralela s firmami? Možno aj u vás sa deje to, že ľudia povedia svoj názor, pomenujú problém, či predostrú požiadavku – chvíľu sa čerí hladina a nič. Veci skončia vo firemnej studni, zmiznú dostratena ako ten kameň na dne studne. Otvorená firemná komunikácia je aj o dávaní spätnej väzby, otvorenom dialógu ako sa veci vyvíjajú, či sa budú alebo nebudú riešiť, PREČO sa nebudú riešiť. Ľudia akceptujú aj zamietavú odpoveď, ale neodpustia prehliadanie, zahmlievanie.

ria-marie-judovaČo dodať na záver? Všetko je o ľuďoch.

Zaujímajte sa o ľudí, oni sa budú zaujímať o vás, o firmu.
Posilňujte vzťahy, vytvárajte kolegov, nie pracovníkov.
Viac angažujete ľudí do diania spoločnosti, zvýšite ich angažovanosť.
Zaveďte otvorenú firemnú komunikáciu, otvoríte si cestu k dôvere.
Dajte ľuďom pocit hrdosti.
Poukazujte na úspechy firmy, ktoré vytvorili práve oni – Vaši ľudia.