Historicky najnižšia nezamestnanosť. Špecifiká nastupujúcich generácií. Meniace sa požiadavky zamestnávateľov. Závratný technologický rozvoj.

Odliv kvalitných ľudí do iných krajov ale aj štátov. Starnutie obyvateľstva. Toto všetko sú faktory, ktoré ovplyvňujú aktuálnu situáciu na trhu práce.

Je ľahšie nájsť, alebo udržať si zamestnancov?

Už niekoľko mesiacov sledujeme intenzívne aktivity firiem v oblasti recruitment marketingu, tzn. propagácie firmy ako zaujímavého zamestnávateľa. Nielen malí zamestnávatelia, ale aj finančné spoločnosti a medzinárodné korporácie pridali plyn do budovania svojej značky v oblasti zamestnávania. Oproti minulosti je pre nich oveľa ťažšie získať nových pracovníkov a tí súčasní často migrujú do iných firiem. Personalisti sú nútení prijímať aj menej kvalifikovaných uchádzačov, ktorých následne školia. Čoraz častejšie si kladú otázku, čo je ľahšie: nájsť, alebo udržať si pracovníkov?

Vo Zvolene hľadali odpovede na túto otázku riaditelia a personalisti firiem z rôznych regiónov Slovenska. Ivana Molnárová, výkonná riaditeľka profesia.sk, spolu s Martinom Menšíkom, marketingovým manažérom profesia.sk, prijali pozvanie poradenskej a vzdelávacej spoločnosti unit QQ, s.r.o., ktorá sa dlhodobo zaoberá poradenstvom v oblasti ľudských zdrojov. Na podujatie QQ time – čas pre vás, priniesli zaujímavé štatistiky nielen o tom, aký je trh práce v súčasnosti, ale aj o tom, aký bude o 20 rokov.

Ľudia sú podľa štatistík oveľa viac naklonení zmene zamestnania. V porovnaní s minulým rokom iba 18% ľudí nie je nastavených na prípadnú zmenu. 41% zamestnaných naopak nemá zásadný problém odísť zo súčasnej práce. A až 51% opýtaných pracuje na aktuálnej pozícii menej ako 2 roky.

Ako je to v banskobystrickom kraji?

Podľa slov Ivany Molnárovej je Banskobystrický kraj dlhodobo mimoriadne špecifický. V porovnaní s ostatnými krajmi Slovenska je tu až tretia najvyššia nezamestnanosť. Priemerný počet reakcií na zverejnené pracovné ponuky na portáloch dlhodobo klesá, a aj v tomto ukazovateli má stred Slovenska tretie miesto. Čo sa týka počtu zamestnávateľov, ktorí publikujú inzeráty na portáli profesia.sk, je Banskobystrický kraj na poslednom mieste.Situácia na trhu práce sa otočila a zrazu firmy spadli z koňa, na ktorom tak dlho pohodlne sedeli. Ľudia a teda uchádzači sú tí, ktorí si vyberajú z ponúk spoločností a rozhodujú sa, či vo firme ostanú, alebo odídu do inej. Motivátory fluktuácie sú rôzne. Nie je to len o málo vyšší plat alebo benefity.

Podľa Marie Júdovej, konateľky spoločnosti unit QQ, s.r.o., ktorá sa venuje poradenstvu v HR oblasti už viac ako 20 rokov, je najväčším motivátorom pracovníkov ich vnútorný pohon.

Firmy zvyčajne očakávajú, že keď dajú svojim pracovníkom nejaký benefit navyše, získajú si ich. Opak je však pravdou. Podľa ekonomických teórií motivačný efekt zvýšenia platu trvá len 2 týždne. S ostatnými benefitmi je to veľmi podobné.

A aká je teda odpoveď, či je ľahšie nájsť alebo udržať si ľudí?

Odpoveď nie je jednoznačná. Čo Vám však v oboch prípadoch pomôže, je zvýšiť angažovanosť pracovníkov. A tú dokáže naštartovať kvalitný manažment. Zamerajte sa preto na prácu stredného manažmentu a zefektívnenie internej komunikácie. Ak chcete mať angažovaných pracovníkov, zaangažujte ich. Spravte interné prieskumy, dobré nápady využite a svoje sľuby pracovníkom vždy dodržte.


Spokojnosť súčasných pracovníkov je najlepšou investíciou do recrutiment marketingu. Keď budú Vaši pracovníci v práci spokojní, budú o Vašej firme tak aj hovoriť.

3 kroky ako zaangažovať Vašich pracovníkov

Marie Júdová na záver odporučila 3 kroky, ako dosiahnuť angažovanosť pracovníkov:

  1. Budujte značku a firemnú kultúru
  2. Investujte do stredného manažmentu
  3. Venujte viac času a pozornosti ľuďom

Tip na záver: Tak, ako v podnikaní a obchode, aj v tejto oblasti platí, že pozitívna osobná referencia je tá najlepšia reklama

Prezentácie od prednášajúcich

V zmysle nášho hesla “sharing is caring” pripájame aj prezentácie prednášajúcich:

Marie Júdová, unit QQ

Ivana Molnárová, profesia.sk

A ak Vám tieto tipy nestačia, prečítajte si o príklade zvyzvyšovaní angažovanosti z praxe v našom článku Ako prekonať nášľapné míny.