Popularita siete Instagram rastie čoraz viac aj pre oblasť obchodu a zvyšovania predaja. Je zrejmé, že nie všetky segmenty a oblasti podnikania si nájdu svoje miesto na Instagrame….… no je veľký okruh tých, ktoré môžu efektívnou a premyslenou prezentáciou na Instagrame získať a zvýšiť svoj kredit.

 • Je Instagram o pekných obrázkoch?
 • Aký obsah publikovať na Instagrame?
 • Čo sú Instagram „stories“ a ako ich využívať?
 • Ako realizovať a cieliť reklamu na Instagrame?
 • Ako ju vyhodnotiť?

Tieto a podobné otázky si určite kladie každý, kto sa rozhoduje vstúpiť do sveta Instagramu s cieľom, zvýšiť svoj profit a dať o sebe vedieť ďalším potenciálnym klientom.

Čo potrebujem?

Ako prvé je dobré sa stotožniť s jednoduchým pravidlom, ktoré platí aj tu – Instagram je doplnkom a možnou súčasťou, či alternatívou marketingovo-komunikačného mixu spoločnosti. Marketingovo-komunikačný mix je prepracovaný, naplánovaný a má jasnú stratégiu podľa potrieb spoločnosti, ktorou môže byť napríklad:

 • rozšíriť klientelu,
 • zaujať nových zákazníkov,
 • podporiť značku alebo
 • predať produkty inou cestou.

Ak sa rozhodnete vojsť do sveta Instagramu, pripravte sa na to, že budete potrebovať ďalší priestor na tvorbu kvalitného obsahu príspevkov, ktorého hlavným cieľom je zaujať, presvedčiť klienta a poukázať na význam pre neho samotného. O kvalite publikovaných fotografií ani nehovoriac, tie sú samozrejmosťou.

Hlavne pravidelne

Ďalším potrebným atribútom pre úspešnosť na Instagrame je pravidelnosť uverejňovania „stories“ a príspevkov. Naučte Vašich klientov, aby očakávali správy a zaujímavosti od Vás v rovnakom čase a období počas týždňa. Že vraj najviac ľudí je na Instagrame v čase obeda a v neskorých večerných hodinách.
Využite to!

Koľko je to optimálny počet príspevkov a stories?

5 stories denne a 1 kvalitný príspevok. A bodka! Je to samozrejme ideál. Vy si nájdete ten svoj algoritmus alebo Vám ho jednoducho povedia Vaši klienti.

Nikto Vám nedáva „likes“ k Vašim príspevkov?

Sila influencerov je vysoká práve na Instagrame – nájdite si svojich influencerov, zvoľte správny postup vzájomnej propagácie a uvidíte, ako budú rásť Vaše úrovne sledovania a komentovania.
Zbierajte referencie a chváľte sa nimi – je to najlepšia cesta ku klientovi, ktorí o Vás ešte nevie, nepočul, nečítal. Referencie, referencie, referencie…

 

 

Reklama na Instragrame

Reklama na Instagrame sa odporúča v čase, keď už máte dobrú základňu followerov, nie vtedy, keď začínate a hľadáte možnosti svojej propagácie. Zacieľte reklamu na tých, ktorí Vás poznajú, nie na tých, ktorí by Vám mohli dať „like“. Vybrať správne publikum, kvalitný obsah prezentovaný reklamou a systematickosť sú základom pre to, aby ste boli s reklamou na Instagrame úspešný a priniesla Vám želané výsledky podľa Vašej marketingovej stratégie.

Pripomíname výrok, ktorý platí aj vo svete Instagramu:

Every day (Každý deň)
People want to come to you side (Ľudia chcú prísť na Vašu stránku)
But they don´t (ale neprídu)

Prečo? Prečo je to tak? Odpoveď na túto otázku si musíte nájsť sami. Ak poznáte dokonale svojich klientov, resp. sa ich učíte spoznávať lepšie, Instagram Vám bude podporou a šikovným nástrojom na tejto ceste.

Nechajte, aby sa Instagram stal dôležitým kolieskom Vášho marketingového zotrvačníka, zapadol do tohto zložitého kolosu aktivít na tom správnom mieste a pomáhal Vám stále a stále posúvať Vaše meno, produkty a predaje k vyšším číslam a čo je najdôležitejšie – prinášal Vám nových klientov a podporoval zotrvanie tých existujúcich.

O lektorke 

Má viac ako 10 ročné skúsenosti s prácou v IT oblasti na rôznych pozíciách. Jej srdcovou záležitosťou je online marketing, Spolupracovala s viacerými zahraničnými spoločnosťami pri príprave reklám. Aktívne spravuje FB a IG stránky zákazníkom rôzneho zamerania. Vedie workshopy zamerané na online marketing pre začínajúcich podnikateľov, marketérov, študentov.

 

 

A čo najbližšie chystáme?

Veríme, že aj Vy môžete prostredníctvom programov QQ academy:

 • si zvýšiť Vaše sebavedomie a celkové vnímanie seba samého
 • prebudiť intuíciu a posilniť vlastnú kreativitu
 • prehodnotiť Váš systém hodnôt a priorít
 • posilniť Vaše slabé stránky a rozvinúť Vaše silné stránky
 • začať sa vyjadrovať silnou rečou

V neposlednom rade objavíte nové témy, ktoré Vám otvoria nové dimenzie, zdokonalíte si Vaše zručnosti, ktoré práve potrebujete pre prácu ale aj pre súkromný život.

Pre viac informácií o aktuálnych workshopoch sledujte našu FB stránku:  https://www.facebook.com/qqacademysk/ alebo nám napíšte na e-mail adresu: academy@unitqq.sk prípadne zatelefonujte na tel. číslo: 0915 80 40 10.