Podnikatelia si často kladú otázku „Ako zvýšiť angažovanosť mojich zamestnancov
a dosahovať lepšie výsledky?“ 

Cez angažovanosť k lepším výsledkom

Trendy pracovného trhu nútia podnikateľov viac sa zamýšľať nad vlastnými zamestnancami. „Počet rýb v rybníku pracovného trhu každým rokom klesá“, hovorí Lucia Štellerová, IT headhunterka. A každý podnikateľ to cíti každým rokom viac.

Ako zvýšiť angažovanosť zamestnancov a dosahovať lepšie výsledky firmy?

Ria Marie JúdováVo Zvolene hľadali odpoveď na to, ako zvýšiť angažovanosť zamestnancov a dosahovať lepšie výsledky práve podnikatelia a personalisti z banskobystrického regiónu. Spíkrov na neformálnu diskusiu pozýva Ria Marie Júdová, konateľka spoločnosti unit QQ, a približuje motiváciu vzniku sériových stretnutí QQ time – čas pre Vás: „Táto aktivita vznikla ako odpoveď na požiadavky ľudí z praxe. Počas našich osobných stretnutí, kde sa pýtame na situáciu v oblasti personalistiky, často krát zaznieva požiadavka na možnosť zbierania nových a podnetných informácií od kompetentných ľudí, zdieľanie a výmenu skúseností s HR komunitou, či manažérmi iných spoločností.“

4 hostia – 4 témy

Profit firmy je v ľuďoch – ako na to?

Diskusiu otvorila svojím príspevkom Denisa Kanásová, generálna riaditeľka strojárenskej spoločnosti TechnoNova s.r.o. „Mojou najdôležitejšou úlohou ako majiteľa firmy je, mať spokojných zamestnancov, ktorí s radosťou napĺňajú firemnú víziu.

Denisa Kanásová

Počas úvodu nás uviedla do tematiky tým, že ona vo firme nemá zamestnancov – pre ňu je každý jeden človekom, ktorý potrebuje zažívať pozitívne pocity, ako je radosť, nadšenie, uznanie a spokojnosť.

Práve cez tieto pocity každý deň pracuje na tom, aby jej ľudia pracovali spolu s ňou na úspechu firmy.

Sexy trendy v meraní spokojnosti zamestnancov

Trendy v oblasti interných prieskumov priniesol Michal Osuský so svojím Arnold Robotom

Michal Osuský

Inteligentný chatbot dôvtipne a priateľskou formou „vychatuje“ z vašich pracovníkov ich momentálne pracovné naladenie, zistí záujem o vzdelávanie, alebo preverí ich motiváciu, ostať naďalej vo vašej firme. Ľahký trendy nástroj vám pomôže vo firme malými krokmi zavádzať zmeny kontinuálne tak, aby ste mali dostatok času na ich prípravu a vaši ľudia na zžitie sa s nimi.

Keď je HR partnerom pre biznis

Jana Sekerová, HR manažér spoločnosti O2 Slovakia, v nadväznosti na predchádzajúcu diskusiu začala svoj príspevok tým, že musí svoju pozíciu premenovať na „people managera“.

Jana Sekerová

Podľa štatistík, ktoré priniesla, až 76% HR lídrov súhlasí s tým, že súčasné nastavenie stratégie v oblasti riadenia ľudských zdrojov vedie k naplneniu cieľov a priorít spoločnosti v budúcnosti.

Ako základ pre HR stratégiu, kedy je manažér ľudských zdrojov partnerom pre biznis, považuje Jana Sekerová tzv. propozície zamestnaneckých hodnôt, riadenie zamestnaneckých hodnôt a budovanie značky zamestnávateľa. „Produktom HR“ je podľa nej schopnosť pritiahnuť a udržať vo firme takých ľudí, ktorí sú prínosom pre dosahovanie biznisových cieľov a zároveň sú schopní spoluvytvárať jej charakter a napĺňať kľúčové hodnoty spoločnosti.

Ako dostať značku zamestnávateľa do srdca aj do hlavy

Ako dostať značku do srdca aj hlavy vašich pracovníkov? – to bola téma IT headhunterky Lucie Štellerovej. Jej príspevkom sa nieslo, že je to veľmi jednoduché.

Lucia Štellerová

Poznať hodnoty svojej firmy, firemnú kultúru a tie prezentovať navonok.  Zaujímať sa o uchádzačov od prvého momentu, o ich predstavy, spôsoby riešenia pracovných úloh a zisťovať ich očakávania už na prvom stretnutí.

Podľa ich odpovedí a konkrétnych riešení získate predstavu, či vám tento človek zapadne do tímu.

 

Záver

A aká je odpoveď na otázku „Ako zvýšiť angažovanosť mojich zamestnancov a dosahovať lepšie výsledky?“ Buďte autentický a zaujímajte sa o svojich ľudí. Vaši ĽUDIA sú vašou KONKURENČNOU VÝHODOU.

  • Dôležité je, aby vaši ľudia videli zmysel svojej práce a majte na zreteli, že nie vždy ho naozaj poznajú tak, ako ho vnímate Vy.
  • Choďte k nim a opýtajte sa ich na to, ako vnímajú svoju prácu, ako vnímajú svoj podiel na výsledku a produkte vašej spoločnosti.
  • Vytvárajte priestor, kde si už počas výberového procesu nový človek vytvorí predstavu o vašej vízii a cieľoch a rozhodne sa, či chce prispieť k ich spoluvytváraniu a realizácii.

Je množstvo malých krokov a neustálych zlepšení nielen vo vzťahu k procesom ale aj k vzťahu k ľuďom, ktoré rozhodujú o tom, či to budú naozaj vaši angažovaní ľudia. To, že sa to dá, sa účastníci stretnutia
„Cez angažovanosť k lepším výsledkom“ dozvedeli a pár tipov si odniesli aj do vlastných radov.