Strom je pre mňa nádhernou paralelou s človekom, pomenovaním jeho osobnosti a potenciálu.

Tak ako strom, aj človek potrebuje pevné a zdravé korene. Ak sú korene zdravé, ošetrované, posilňované – úroda bude bohatá. Koreňmi človeka je jeho osobnosť, temperament, hodnoty, postoje, vlastnosti, potreby. Zjednodušene povedané, korene človeka sú odpoveďou na otázku AKÝ SOM? Som spoločenský alebo utiahnutejší, som asertívny alebo submisívny, som proaktívny alebo reaktívny, som pozitívne alebo negatívne naladený, som ochotný učiť sa, som nastavený na zmeny, … ?

Kmeň stromu je paralelou pre znalosti a vedomosti človeka. Ak si rozširujeme svoje obzory, ak študujeme, ak sa učíme nové veci, ak spoznávame doposiaľ nepoznané – obohacujeme sa, chápeme súvislosti, získavame rozhľad a nadhľad, dokážeme lepšie komunikovať či argumentovať, otvárame sa novým možnostiam. Kmeň človeka je odpoveďou na otázku ČO VIEM, čo poznám?

Kompetenčný stromKoruna stromu je viditeľná, púta naše pohľady. Môže byť bohatá a košatá alebo naopak, vyschnutá a prázdna. A tak je to aj s človekom. Koruna človeka predstavuje odpovede na otázky ČO DOKÁŽEM, ako sa správam? To, ako sa navonok správame, či pôsobíme príjemne alebo nie, či používame pozitívne slová, či sa vieme pýtať a počúvať, či zvládame námietky a nepríjemné reakcie okolia, či si vieme zorganizovať čas, určiť priority, pracovať s počítačom … to všetko má súvis s našimi koreňmi a kmeňom.

Ak má človek zdravé korene, je silnejší, dokáže oveľa viac. S ľahkosťou odolá vonkajším vplyvom, záťaži, tlakom, ide za svojím cieľom. To aký som, do značnej miery ovplyvňuje správanie a teda má vplyv na výsledky. Ak nie som asertívny, ťažko dokážem odmietnuť – ak nedokážem povedať NIE, plním požiadavky iných, čo v konečnom dôsledku znamená že odkladám svoje úlohy, svoje sny, svoj život. Ak nie som nastavený učiť sa, prijímať zmeny – zakrpatievam, skôr či neskôr ma niekto prerastie

Všetko so všetkým súvisí. Na školeniach a pri koučingu pracujem so všetkými tromi rovinami. Sú prepojené a navzájom sa ovplyvňujú. Každá profesia má svoj, špecifický kompetenčný strom, no mnoho prvkov je spoločných pre akúkoľvek pozíciu, pre život. Je dobré poznať svoj strom a rozvíjať ho. Ak vyživujeme svoje korene, posilňujeme kmeň a rozvíjame svoju korunu – stane sa z nás nádherný, silný a zdravý strom.