Časy, keď si firmy hojne a vhodne vyberali svojich zamestnancov, sú nástupom novej generácie minulosťou. Vplyvom trendov sa zmenili hodnoty potenciálnych zamestnancov ale aj lojálnych pracovníkov.

Ako si ľudia vyberajú „svoju“ firmu dnes?

Keď som robila výbery pracovníkov pre spoločnosť, kde som pracovala ako personalista a marketér v jednom pred viac ako 10-timi rokmi, vždy som si kládla 3 otázky:

  • Je tento človek predo mnou vhodný pre moju firmu?
  • Má podobné hodnoty, ako sú hodnoty mojej spoločnosti?
  • Je tento človek vhodný do tímu, kde ho chcem zaradiť?

Jeho hard skills mali taktiež svoju váhu, ale to som si vždy povedala: toto ho vieme naučiť, ak bude chcieť. Ak bude chcieť…už vtedy som používala toto slovo a viem, že v súčasnosti je to jedna z podstatných požiadaviek zamestnávateľov – Aby chcel pre mňa pracovať. Aby chcel spoluvytvárať a posúvať spoločnosť podľa cieľov a víziev, ktoré má stanovené.

Ak chceme byť ako zamestnávateľ úspešný na súčasnom trhu práce, kde rastie sila rozhodnutí potenciálnych uchádzačov a ich potreba „mať pocit dôležitosti“ a vidieť zmysel – výsledok práce, je na mieste zaoberať sa tzv. recruitment marketingom, vďaka ktorému k nám budú prichádzať ľudia, ktorí nielen môžu, vedia, ale hlavne chcú.

5 praktických tipov, ako budovať značku zamestnávateľa

1. Povedomie o značke na prvom mieste.

Jednoducho povedané – dávajte o sebe vedieť, kde je to možné. Používajte kombináciu rôznych nástrojov zviditeľnenia sa. Ponúkajte potenciálnym zamestnancom príbehy z vašej spoločnosti, priblížte im atmosféru vašej spoločnosti, podeľte sa s nimi o zážitky, ktoré vo vašej spoločnosti zažívate, vzbudzujte v nich záujem, aby chceli pre vás pracovať. Malé veci, ktoré robia firmou výnimočnou a inou – to je cesta pre súčasné firmy.

Budujte povedomie o značke – tu nejde o vysoko finančne náročnú marketingovú kampaň. Skôr hovorím o dielčich systematických krokoch vedúcich k poznateľnosti a rozoznateľnosti firmy pre verejnosť a pre potenciálnych zamestnancov.

2. Budujte hrdosť u Vašich pracovníkov.

Stanovte si piliere Vašej identity a tie zdieľajte so svojimi ľuďmi. Zisťujte, či ich poznajú, či o nich hovoria rečou kmeňa, či ich vedia popísať tak, ako ich popisujete vy vo Vašich interných formulároch. Ak sú tam odchýlky, pýtajte sa na ne a ozrejmite ich správnosť pre všetkých Vašich pracovníkov.

3. Všetko sa začína výberovým procesom.

Zabudnite na štruktúrované formy a plány rozhovorov. Veďte voľný dialóg a úprimne sa zaujímajte o uchádzača. Zisťujte veci, ktoré sú pre neho dôležité, prečo skutočne chce pre Vás pracovať a hľadajte prieniky možnej spolupráce. Vykreslite prácu v čo najhoršom svetle, aby uchádzač skutočne vedel, do čoho ide a znížte tak náklady na predčasne ukončený adaptačný proces, resp. celé výberové kolo. Analyzujte jeho správanie a vyskúšajte si jeho zručnosti prostredníctvom prispôsobených foriem DC (development centre). Vytvorte priestor, aby si mohol na istý čas vyskúšať svoju novú prácu bez akejkoľvek viazanosti a záväzkov. Lebo, ak k vám prišiel kvôli peniazom, kvôli peniazom aj odíde. 

4. Adaptačný proces je aj o vzťahoch.

Jednotný a kvalitne prepracovaný adaptačný proces zabezpečí, že nový človek vo firme dostane kompletnú “banku” informácií. Jeden z dôvodov, prečo noví ľudia odchádzajú z firmy ešte len v adaptačnom procese, býva nedostatočná pozornosť zo strany priameho nadriadeného alebo kolegov. Sme ľudia a dôležitú súčasť nášho života vypĺňajú vzťahy s inými ľuďmi, o to viac v práci, kde sme prevažnú časť nášho dňa. Zaujímajte sa o nového zamestnanca ako o človeka, ktorý okrem kvalitného výkonu, bude dotvárať atmosféru a prinášať očakávané podnety na zlepšenia. Všímajte si potenciál nových ľudí a ten rozvíjajte. Ťažšie sa odchádza, keď sa vybuduje vzťah.

5. Využívajte silu referencií vlastných ľudí (zamestnancov).

Sledujte, ako o Vás rozprávajú Vaši zamestnanci, ako hája firemné farby na verejnosti, na pive s “kamošmi” alebo na káve s kamarátkami. Reči sa rýchlo šíria, a preto sa starajte o to, aby sa šírili o Vás tie najlepšie chýry. Pracujte na tom, aby sa Vaši ľudia stali rozsievačmi dobrých referencií o Vašej firme, kdekoľvek sa pohnú.

Ako dostať značku zamestnávateľa do srdca aj hlavy?

Poznať hodnoty svojej firmy, firemnú kultúru a tie prezentovať navonok.

Zaujímať sa o uchádzačov od prvého momentu, o ich predstavy, spôsoby riešenia pracovných úloh a zisťovať ich očakávania už na prvom stretnutí. Podľa ich odpovedí a konkrétnych riešení získate predstavu, či vám tento človek zapadne do tímu.

Možností a nástrojov, ako pritiahnuť pozornosť nielen potenciálnych zamestnancov, podporovať hrdosť k firme, kde pracujem, ale aj širokej verejnosti, je nespočetne veľa. Čím nápaditejšie a neokukanejšie použijete, tým lepšie. Pri súčasnom trende, kedy „ľudia si vyberajú firmu, pre ktorú budú pracovať“, je to jednoducho tak.

Aký je náš tip na záver? Buďte autentický a úprimný.

Ak je téma „recruitment marketingu“ pre Vás zaujímavá a chcete zdieľať svoje skúsenosti, napíšte nám: academy@unitqq.sk