• 3 dni online / 1x za 14 dní
 • 5.9. 2023 – 3.10. 2023 
 • 830 € + 166 € DPH

Chcete zefektívniť systém riadenia vašich projektov? Chcete efektívne nakladať s projektovými zdrojmi? Strácate sa v množstve dokumentacie, taskov, nekompatibilných reportov či nejasných dát? Chcete posilniť samoriadenie projektových tímov, zvýšiť produktivitu a angažovanosť členov?

■ PRIHLÁŠKA ■

Program:

 1. Projektový manažment v kocke
  ciele projektu
  – životný cyklus projektu– plánovanie a riadenie zdrojov
  – organizácia projektu
  – časový manažment projektu
  – monitoring
  – zmeny v rozbehnutých projektoch
  – vyhodnocovanie projektu
 2. Kritické faktory úspechu, vytváranie „nárazníkov“
 3. Projektový tím
  – postavenie projektového tímu v organizácii
  – zostavenie tímu (počet, roly ap.)
  – vymedzenie kompetencií a zodpovedností členov
 4. Vedenie projektového tímu
  Agile vs. Waterfall
 5. Kick-off“, „Status“ a „Close-up“ meeting
 6. Projektová dokumentácia
 7. Task manažment
 8. Metodiky riadenia projektov – prehľad a ich výhody
  ICB (IPMA Competence Baseline)
  – PMBOK (Project Management Body of Knowledge)
  – PRINCE2 (Projects IN Controlled Environment)
 9. Facilitačné zručnosti
 10. Techniky riešenia problémov a rozhodovania
 11. Ukončenie projektu
  – odovzdanie (Hand-over) požadovaných formálnych výstupov.
  – zdokumentovanie projektu
  – transfer skúseností  pre ďalšie projekty
 12. Implementácia výstupov projektu, implementácia zmien

Pre koho je kurz vhodný?

 • pre interných alebo externých projektových manažérov
 • pre vedúcich inovačných a riešiteľských tímov
 • riaditeľov a vedúcich pracovníkov, ktorí prichádzajú do kontaktu s projektovými tímami 

Čo získate?

Získate ucelený  pohľad na projektový manažment  a vybrať si vhodný  nástroj pre riadenie vášho projektu a task manažment. Naučíte sa eliminovať kritické faktory úspechu. Dokážete definovať ciele výstupy a rozsah projektu, naplánovať a optimalizovať zdroje, riadiť projekt tak, aby bol efektívny od jeho začiatku po ukončenie. Získate podnety pre samoriadiace tímy a osvojíte si facilitačné zručnosti pre projektové a riešiteľské meetingy. Dokážete implementovať výstupy projektov a presadiť zmeny s tým potrebné.

Forma:

 • program bohatý na interakciu, diskusiu a riešenie praktických úloh

Každý účastník získa Osvedčenie o absolvovaní

Implementačná podpora:

 • možnosť individuálnych online konzultácií s lektorom po ukončení kurzu.
 • Cena: 90 € + DPH / hodinu konzultácie.

Otvárame workshopy

 

■ PRIHLÁŠKA ■

Napíšte nám otázky a podnety info@unitqq.sk