Počas 2 dní konferencie s účasťou  1600 ľudí z viac ako 35 krajín, viac ako 80 spíkrov, približne 35 aktivít denne, rozdelených do 6-tich kategórií.

SEO, PPC, Analýzy a dáta, mimo Google, Content marketing a ešte špeciálne témy napr. pre oblasť HR – tak to bola konferencia „search marketingu“ SMX 2019 v Mníchove v číslach.

Postreh 1: Rand Fishkin (sparktoro.com) – Aké sú odporúčania pre SMART Marketing po roku 2019?

Ak do roku 2016 platili v oblasti SEO a content marketingu pravidlá ako: vybrať správne kľúčové slová pre SEO, vytvoriť dobrý „content“ , propagovať obsah na sociálnych sieťach, rast počtu sledovateľov a podporovateľov, zarábajúce linky a rozšírenia dosahov, používanie reklamných platforiem pre rast konverzií, tak v tomto období prichádza čas pre zmenu.

Čo sa stalo?

 1. Sociálne platformy masívne znížili tzv. organické  zásahy.
 2. Google po prvýkrát posiela menej organických zásahov a naopak tzv. „vyhľadávania s nulovým klikom“  narástli o 30% za posledné 2 roky.
 3. „Influencers“ zlyhávajú v ovplyvňovaní .
 4. Webový ukazovateľ  ROI sa blíži k nule.

Aké sú možnosti pre šikovných marketérov v roku 2019? Tu je šesť odporúčaní od Randa Fishkina:

 1. Zamerajte sa na svoju webovú stránku a e-mail databázu, doslova ich urobte centrom Vašej digitálnej komunikácie  v zmysle – 10 nových e-mail adries je viac ako 10.000 nových sledovateľov, 100 návštevníkov Vašej stránky je viac ako 10.000 sledovateľov, 100 skutočných fanúšikov prebije 100.000 návštevníkov.
 2. Investujte do skutočného marketingového zotrvačníka (content marketing, PR, reklama, sponzoring)  – vytvorte si marketingový mix, ktorý Vám zabezpečí príliv dopytu. Rastúci trend vyhľadávania Vašej značky je viac ako prvé miesto vo všeobecnom vyhľadávaní.
 3. Zamerajte sa tam, kde Vaše publikum už venuje pozornosť. Vaše publikum nie je celý on-line svet.
 4. Rovnováha medzi zaangažovaním/zapojením sociálnej siete a klikmi. Sociálne siete majú tendenciu posilňovať stránky so zaujímavým obsahom a vysokou angažovanosťou návštevníkov a naopak tie, ktoré majú nízku angažovanosť, robia „neviditeľnými“.   
 5. Rozšírený obsah a kampane s dosahom – témy s vysokým potenciálom dosahu sú práve tie, o ktoré sa zaujíma Váš zákazník a zároveň tie, o ktoré sa zaujímajú ovplyvňovatelia, teda tie, ktoré rezonujú aj u publika, nielen u Vašich klientov. Omnoho zložitejšie je vytvoriť dobrý obsah, no o to jednoduchšie je potom vyniknúť a zaujať.
 6. Používajte platenú reklamu na získanie už hotového publika – tých, čo Vás poznajú a majú Vás radi. Ak sa zameriate na neznáme publikum, Vaša kampaň nebude úspešná.

(Zdroj fotografie)

Postreh 2: Jim Sterne (targeting.com) – Prichádzajú v týchto časoch roboty narušiť marketing?

Pod pojmom AI, resp. roboty si predstavme AI v užšom vnímaní, ako ich vidíme v TV. Ide o robotov, ktorí realizujú špecifické úlohy a zbieranie dát pre potreby on-line marketingu.

Ako rastie úroveň používaných softvérov a funkcií, kde boli niekedy používané modely logiky, matematické a štatistické modely, teraz sa do popredia dostávajú metódy typu  „použi príklady na zistenie a následne zmeň vnímanie“. Ako príklad týchto metód je – stanovenie kto kúpil a kto nie; kto požiadal o technickú podporu a kto zrušil objednávku pre odoslaním; vyhľadanie ľudí s podobným správaním; vyhľadávanie tých, čo ak si kúpia toto, tak si potom kúpia aj toto; cez sledovanie, kto si email otvoril, kto si ho zobrazil a urobil nejakú aktivitu až po optimalizáciu konverzií.

Na druhej strane sa však veľmi mení aj správanie klientov, ktorí vlastnia svoje dáta, ukladajú si svoje dáta, chcú svoje dáta, nikoho nepovažujú za dôveryhodného a rastie celková pohodlnosť klientov.  

Keďže klasické marketingové nástroje už nezaberajú, spoločnosti v snahe vyhovieť meniacemu sa správaniu klientov, optimalizujú svoje on-line marketingové produkty – ako je napríklad: optimalizácia pre hlas, optimalizácia pre rozšírenú realitu, optimalizácia pre rozpoznávanie tváre, optimalizácie pre doručenie, či optimalizácie pre partnerstvá a pod.

A čo je najvyššou premisou našej pohodlnosti: Najvyššia pohodlnosť je nemusieť robiť vôbec nič.

Vďaka tejto premise sa dostávajú do popredia práve „roboty“ v on-line marketingu a  celková marketingová stratégia sa bude meniť z B2B a B2C na C2B – keď „roboty“ klienta budú doslova vyjednávať s Vašimi firemnými „robotmi“.

Postreh 3: Karl Gilis (agconsult.com) – Nechajte rásť svoj biznis cez šťastných klientov

EVERY DAY

People want to come to your side

But they don´t

Denne by chceli klienti prísť a nakúpiť na Vašej stránke, ale neurobia to. Nakúpia niekde inde. Prečo je to tak?

Podľa prieskumov (The Rockefeller Group) až 68% klientov prestane využívať Vaše služby, pretože  uveria, že sa o nich prestaneme starať, resp. sa o nich nestaráme. Len 14% klientov uvádza dôvod to, že boli nespokojní so službami a 9% je presvedčených, že radšej prejde ku konkurencii.

Podľa Karla Gilisa poskytnúť klientom pocit, že sa o nich staráte, nie je výstupom zložitého algoritmu, ale je to výsledok Vašej firemnej DNA. Dôležité je plniť potreby a sny našich klientov a používať technológiu tak, aby robila Vašich klientov šťastnými.

Často krát sa stretávame s názorom, že digitálny svet a technológie sú dôvodom, že firmy zanikajú. Hlavnou príčinou nie je digitálny svet ako taký, ale to, že spoločnosť stratí kontakt so svojimi klientmi.

Aj napriek tomu, že cca 80% spoločností prezentuje, že sú zákaznícky orientované, ale len 8% ich klientov si myslí, že sú zákaznícky orientované.

Ako teda zmenšiť tieto rozdiely medzi vnímaním firmy a vnímaním klientov?

Poznať klienta do hĺbky. Veľa spoločností zbiera údaje o svojich klientoch a realizuje obsiahle dotazníky spokojnosti. Ako však pracujú s údajmi, ktoré z nich získajú?

 • 95% spoločností zhromažďuje spätnú väzbu od klientov
 • 50% oznamuje výsledky svojim zamestnancom
 • 30% urobí rozhodnutia, kde použijú tieto zistenia
 • 10% realizuje a zlepší
 • 5% informuje klientov o výsledkoch

(Zdroj fotografie)

Ako teda začať?

Opýtajte sa správnu otázku v správny moment a používateľnosť/návštevnosť  Vašej stránky bude rásť. Stačí 1 správna otázka a výsledky budú okamžité a viditeľné. Nepýtajte sa ľudí na ich názory alebo správanie v budúcnosti.

Pýtajte sa:

1. Prečo hľadajú toto riešenie? A buďte tak špecifický, ako to len ide.

Priveďte ich k rozhodnutiu „áno“.  Priblížte im daný problém alebo situáciu ako prvý.

Nekomunikujte čo my – ale čo Vy/Ty (skúste si pozrieť stránku booking.com).

2. Aké problémy im vyriešite? Pozrite sa optikou Vášho klienta. Stále začnite od klienta.

3. Prečo nenakupujú od Vás?  Búrajte pritom obavy a bariéry medzi Vami a klientom.

Majte správny postoj a pýtajte sa správne otázky. Nespoliehajte sa na Váš dobrý pocit. Aj webová stránka je niečo, čo ľudia/klienti používajú, nie niečo,  na čo sa len pozerajú. Prestaňte predávať cestou, ktorou chcete predávať Vy. Predávajte spôsobom, ktorým chcú ľudia nakupovať. Hlavne sa pýtajte, čo je cieľom môjho klienta?

A čo je Vaším cieľom? Robiť klientov šťastnými!

Záver

Zistenie, že oblasť SEO a SEA marketingu je veľmi zložitá veda alebo že prichádzajúci trend AI v oblasti search marketingu je jednoducho vec, ktorú skôr alebo neskôr budeme brať ako bežnú súčasť. Množstvo inšpirácií a informácii o tom, ako riešia veci v tejto oblasti marketingu svetoznáme spoločnosti a že aj oni často krát siahajú po metóde – vyskúšajme, otestujme a uvidíme, aký bude výsledok.

Viackrát zaznelo odporúčanie – čokoľvek navrhnete, akékoľvek zmeny chcete realizovať, najprv to všetko otestujte a podľa výsledkov realizujte samotné riešenie. Zazneli odporúčania “buďte pragmatickí” ale aj odporúčania “dôležitá je emocionálna stránka” Vašej webovej stránky, resp. SEO a SEA kampane.