Strom sebapoznania

Aký som? Ako strom.

Strom je pre mňa nádhernou paralelou s človekom, pomenovaním jeho osobnosti a potenciálu.Read more