Firemná komunikácia a jej úloha v spoločnosti je momentálne veľmi skloňovanou témou a zaoberajú sa ňou mnohí personalisti, manažéri ľudských zdrojov a prechádza naprieč celými spoločnosťami – od vedenia až po pracovníkov v prvých líniách, či pri výrobných linkách.  

Zdravá firemná komunikácia

Stále je však mnoho otázok a otáznikov, s ktorými sa stretávame každým dňom a tvorba efektívnej internej komunikácie je nikdy nekončiaci proces skúšania, testovania a tvorenia prvkov, ktoré budú práve v danej spoločnosti tie pravé a strhnú na svoju stranu väčšinu ľudí, ktorí tú firmu tvoria.

Nástrojov a možností je k dispozícii nespočetne veľa a tie, ktoré používajú pri svojej práci spíkri pozvaní na ďalšie stretnutie QQ time – čas pre Vás práve na tému zdravej firemnej komunikácie, nám odhalili a pridali aj ďalšie postrehy z vlastnej skúsenosti.

QQ time - čas pre vás

Ako zabezpečiť angažovanosť nových ľudí už v rámci adaptačného procesu, prípadne ešte v rámci recruitment procesu? Ako a prečo nastaviť adaptačný proces v malej
a ako vo veľkej firme? Ako využiť internú komunikáciu na zvyšovanie motivácie zamestnancov
a vytváranie firemnej kultúry? Ako vyzerá ideálny interný komunikačný mix? Ako môže byť úspešný športový tím inšpiráciou pre firemný tím? Kde sa nachádzajú prieniky týchto tímov a v čom sa naopak odlišujú firemné kultúry od tých športových? Toto boli otázky, ktoré tvorili základ pre inšpiratívne prezentácie a tiež podnetnú panelovú diskusiu, ktorej účastníkmi boli všetci, ktorí prišli na QQ time – čas pre vás 4.2.2020 do Zvolena.

Adaptačný proces – prvý krok k angažovanosti zamestnancov

Podľa výskumov Kornferry na vzorke 1817 vedúcich pracovníkov je až 98% presvedčených, že adaptačný proces je kľúčom k udržaniu si zamestnancov. Iný výskum – Delloite na vzorke 2000 vedúcich pracovníkov – prezentuje, že 85% z nich podporuje súvislosť medzi dobrým adaptačným procesom a vyššou angažovanosťou. Vzťah medzi dobrým adaptačným procesom a rastúcou angažovanosťou vníma Zuzana Andel, HR manažér spoločnosti Avast Software, s.r.o., v týchto 4 atribútoch – komunikácia, rast, dôvera, spätná väzba a ocenenie.

Zuzana Andel, AVAST Software Tieto štyri atribúty prechádzajú v rôznych formách jednotlivými štádiami adaptačného procesu a nielen nimi. Zuzana Andel ďalej podložila tieto tvrdenia niekoľkými praktickými príkladmi, ako to u nich v spoločnosti pri prijímaní nového člena tímu a počas celého adaptačného procesu vyzerá.

Veľmi dôležitý aspekt angažovanosti v jej ponímaní a odporúčania na záver:

Angažovaný manažér = angažovaný celý tím (Gallup 2017)

1. Každý kontakt, ktorý má nový zamestnanec s Vašou firmou, je príležitosť  podporiť jeho/jej angažovanosť.
2. Na maličkostiach záleží.
3. Snažme sa im zjednodušovať život.

hovorí Zuzana Andel, HR manažér spoločnosti Avast Software, s.r.o.

Prvý deň v práci

Efektívna interná komunikácia

Zo svojej viac ako 20-ročnej praxe na pozíciách v oblasti HR čerpala aj Zuzana Jojićová, nezávislý mentor, kouč a facilitátor, ktorá zdôraznila hlavné prínosy efektívnej internej komunikácie, ako sú:

  • zlepšenie zamestnaneckej angažovanosti;
  • zvýšenie udržateľnosti zamestnancov a produktivity;
  • uľahčenie prístupu k informáciám;
  • predchádzanie konfliktom;
  • budovanie firemnej kultúry založenej na otvorenosti a dôvere;
  • pomoc pri porozumení cieľov a hodnôt firmy;
  • skvalitnenie HR procesov.

Zuzana JojićZuzana si zobrala do svojho hľadáčika jednotlivé možnosti zo širokého spektra komunikačných nástrojov, ktoré má spoločnosť k dispozícií od porád, e-mail komunikáciu cez aplikácie pracovných priestorov a správu pracovných postupov a až po prieskumy spokojnosti a oceňovanie pracovníkov, akými sú aj pochvaly naviazané na hodnoty spoločnosti.

 

Pridanou hodnotou boli odporúčania v súčasnosti veľmi populárnych a konkrétnych softvérových aplikácií, ktoré využívajú jej klienti pri jednotlivých nástrojoch internej komunikácie a dosahujú tak ciele efektívneho komunikačného kokteilu.

Záverečné odporúčanie Zuzany smerovalo k správnemu a rozumnému filtrovaniu informácií a smerovaniu komunikácie vo vnútri spoločnosti, keďže v súčasnosti sme každú minútu obklopení neskutočným množstvom informácií a nových podnetov (napr. 1 minúta na internete = 5 miliárd vyhľadávaní na Google).

Čo majú spoločné šport a biznis?

Prečo má firma pri tvorbe svojej internej komunikácie vôbec čerpať z prostredia športu? Patrik Bednár, mentálny kouč známych slovenských športovcovov ako Ján Volko, Barbara Motošová, či celý futbalový tím MKF Žilina, ktorý ešte pred 4 rokmi pôsobil len vo firemnej sfére, to zhrnul veľmi jednoducho – lebo ide o prácu s emóciami – tak pri športe, ako aj vo firmách. Aj keď vo firmách sa stretávame skôr s prevahou tlačenia logiky a pragmatizmu.

Patrik Bednár, mentálny kouč„Tím je silnejší ako jednotlivec. Každý vie, čo je jeho rola a je s ňou stotožnený (základ pre budúcu identitu tímu). Pozitívna kultúra. Otvorená komunikácia. Mať lídrov, ktorí podporia ostatných. Toto sú kľúčové charakteristiky dobre fungujúceho športového tímu.“ tvrdí Patrik a hneď dodáva:

„Ak chcete pracovať s tímom (rozvíjať tím), tak bez toho, aby ste pracovali aj s realizačným tímom to nepôjde. Cez prácu s jednotlivcom ovplyvňujete tím a cez prácu s tímom ovplyvňujete jednotlivca.“

Pri svojej každodennej práci Patrik využíva diagnostickú metódu tzv. CA method, ktorej základy a podstatu v stručnosti vysvetlil. Túto metódu, vďaka Patrikovi, používame aj my v spoločnosti unit QQ a máme s ňou veľmi dobré skúsenosti pri odhaľovaní talentov a možností interných kariérnych rastov, či posunov v rámci spoločnosti.  Viac o tejto metóde Vám radi povieme osobne. Stačí, ak nám napíšte na info@unitQQ.sk.

CA method

Záver

Celým podujatím prechádzalo slovo „človečina“ – to je to, čo odporúčajú jednohlasne všetci pozvaní hostia pri tvorbe a udržiavaní zdravej firemnej komunikácie.

QQ time panelova diskusia

Len o krôčik ďalej je podpora nastavenej internej komunikácie zo strany vedenia a „boardu“ spoločnosti ako dôležitý atribút toho, aby si spoločnosť vytvorila a budovala efektívnu internú komunikáciu.

A stále veľa trpezlivosti a kreativity, keďže ide o nikdy nekončiaci a meniaci sa systém reagujúci na podnety zvonku aj zvnútra.