7 x 3 x 20 = 5 hodín zážitkového teambuildingu. Ako je možné urobiť teambuilding inak? Pred pár dňami sme zažili jeden „iný“ teambuilding s ohľadom nielen na jeho obsah, ale aj na segment, v ktorom prebehol.

7 aktivít

Prvým aha momentom pre nás bolo to, že organizátor – Banskobystrický samosprávny kraj – mal hlavnú ideu a koncept pripravený a premyslený podľa vopred stanoveného cieľa. Zadanie bolo jasné: „Pripravujeme plán vzdelávania našich ľudí a keďže v minulosti sme podobné aktivity nerobili, chceme, aby to vzdelávanie naši ľudia prijali a vyvíjali vlastnú iniciatívu pri jeho realizovaní s jeho pokračovaním do budúcnosti. A práve deň pre zamestnancov vidíme ako dobrú príležitosť, ako to začať realizovať.“

A čo teda naša konkrétna časť na teambuildingu? Ďalej slová objednávateľa: „Budeme mať 7 stanovíšť, po ktorých budú skupinky ľudí rotovať a čo stanovište, to ochutnávka vzdelávania alebo aktivita na nami zvolenú tému.“

3 QQ stanovištia

V spolupráci s organizátorom sme navrhli veľmi jasný a aj na seba disciplínu účastníkov orientovaný časový rozvrh (nechcem napísať “totálne napresovaný”), aby si všetci účastníci (bolo ich takmer 170) vyskúšali aktivity, ktoré sme im pripravili a zároveň bol priestor aj pre ich vlastný prínos, či podiel na jednotlivých ukážkach.

Ako spoluorganizátor sme dostali 3 stanovištia a presne definované témy – zvládanie stresu, time manažment, tímová spolupráca. Zadanie sme zobrali ako výzvu. V unit QQ nemáme produkty, pre každého klienta pripravujeme aktivity na mieru. Naštartovali sme kreatívu, popustili sme uzdu fantázii a navrhli 3 stanovištia so žážitkovými aktivitami.

 

  1. Zvládanie stresu – cez dýchanie alias ako preddýchavať stres a správne dýchať?
  2. Tímovú spoluprácu – cez hru so zrkadlami a pyramídou k otvoreniu vzájomnej spolupráce
  3. Time manažment – cez lavínu a hru s legom až k plánovaniu a stanoveniu priorít dňa

Počas 30-tich minút sme prezentovali vstup do danej témy s krátkymi ukážkami, ako také školenie naozaj prebieha a bonusom – už konkrétnym výstupom použiteľným v bežnej praxi. Čo nás veľmi teší, že z pôvodne plánovanej 2-hodinovej účasti sme sa dostali na 5-hodinovú spoluprácu.

Keď som sa s niektorými účastníkmi rozprávala pred aktivitou, padali otázky typu: „Budeme robiť nejaké testy? Bude to ako školenie? My sa chceme predsa zabávať.”

Tieto obavy sme po pár minútach našich ukážok hneď zahnali a účastníci sa mohli naplno sústrediť na aktivity a nasávať potrebné informácie. Ako lektor som bola vystavená malej skúške pamäte a trpezlivosti, lebo opakovať 1 naplánovaný blok s informáciami a aktivitami 7x za sebou tak, aby si odniesli rovnaké závery a informácie, pretrénuje zručnosti každého lektora. A pritom čo blok, to iná skupinka, to iné očakávania, to iná spolupráca. Zaujímavá skúsenosť.

20 ľudí v skupine (spolu takmer 170)

Keď sme po 5-tich hodinách končili, dala som klobúk dole pred účastníkmi, keďže atmosféra, ktorú vytvárali a aktivita, s ktorou išli do jednotlivých úloh, bola priateľská, otvorená a proaktívna. Pre nás to bola nová skúsenosť – spojenie teambuildingu s krátkym vzdelávaním.

A veľmi nám „šmakovala“, keďže aj my našim klientom hovoríme – vyskúšajte nás a potom uvidíte, ako pracujeme. Naše slová to nemôžu tak opísať, aká je skutočná realita.

A čo na to hovorí klient?

Ako sme spolu hovorili v piatok, celkové hodnotenie našich kolegov aj nás na všetky realizované aktivity je veľmi pozitívne. Ešte raz teda ďakujeme za spoluprácu, bolo to výborné.

HR manažér klienta

Ďakujem pekne, spätná väzba bola veľmi pozitívna, jediné negatívne hodnotenie bolo, že „joj, krátke to bolo“ 🙂 🙂 takže myslím, že sme spoločnými silami pripravili naozaj pekný teambuildingový deň.

koordinátorka na strane klienta

Máte záujem?

Ak je téma „teambuilding“ zaujímavá aj pre Vás. Ak vo Vašej spoločnosti organizujete teambuildingy a chcete im dať nový “šmrnc”, zavolajte nás: info@unitqq.sk