Takto pred rokom sme sedávali pod starými smrekmi a rozprávali sa o tom, ako ďalej. Jedna plná elánu a energie do podnikania, druhá s chuťou niečo vo svojom živote zmeniť a tretia s konkrétnymi nápadmi.

Dlho sme diskutovali, rozmýšlali a zvažovali. Nakoniec sme usúdili, že by bolo obrovskou chybou nevyužiť obrovské know-how a roky skúseností. Rozhodli sme sa sprístupniť znalosti z podnikateľského sektora a školenia, ktoré sú štandardne poskytované len zamestnancom firiem a otvorili sme QQ academy.

QQ academy

QQ academy je priestor pre všetkých, ktorí chcú vo svojom živote urobiť krok vpred, urobiť niečo pre seba, rozvíjať svoju osobnosť a zručnosti. Prináša zaujímavé vzdelávacie programy, workshopy, stretnutia. QQ academy vznikla spojením lektorských skúseností a nadšenia. 

Jej cieľom je dospieť spoločne k očakávanej zmene.

QQ academy prináša svojim účastníkom zmenu:

 • v myslení,
 • v hodnotách a postojoch,
 • v živote – pracovnom aj súkromnom,
 • v aktivitách a konaní.
Autori projektu (zľava): Janka, Anka, Ria

Oblasti

Pokrýva predovšetkým tieto oblasti, v ktorých môže každý urobiť krok pre seba:

Rozvoj osobnosti

 • Komunikačné a prezentačné zručnosti
 • Riadenie času a osobný time manažment
 • Asertivita a emočná inteligencia
 • Tímová spolupráca
 • Prevencia a riešenie konfliktov a záťažových situácií
 • Talent manažment a kariérne poradenstvo

Informačné technológie

 • Programy MS Office – WORD, EXCEL
 • Webové rozhrania a tvorba e-shopov
 • Online marketing a využívanie sociálnych sietí

Výchova a rodičovstvo

 • Emócie a vnútorné prežívanie detí
 • Výchova a rodičovstvo

QQ academy vznikla 13.9.2017 otvorením pilotného 10-týždňového programu pre ženy na materskej pod názvom „Ako ďalej?“ 

Počas obdobia január až jún 2018 sme pod hlavičkou QQ academy realizovali celkovo 13 krátkych prednášok a workshopov v oblastiach spomenutých vyššie. Získali sme 163 nových priaznivcov a aktívnych účastníkov. S radosťou a ľahkosťou pokračujeme v ďalšej sezóne.

 

Veríme, že aj Vy môžete prostredníctvom programov QQ academy:

 • si zvýšiť Vaše sebavedomie a celkové vnímanie seba samého
 • prebudiť intuíciu a posilniť vlastnú kreativitu
 • prehodnotiť Váš systém hodn§t a priorít
 • posilniť Vaše slabé stránky a rozvinúť Vaše silné stránky
 • začať sa vyjadrovať silnou rečou

V neposlednom rade objavíte nové témy, ktoré Vám otvoria nové dimenzie, zdokonalíte si Vaše zručnosti, ktoré práve potrebujete pre prácu ale aj pre súkromný život.

Pre viac informácií o aktuálnych workshopoch sledujte našu FB stránku:  https://www.facebook.com/qqacademysk/ alebo nám napíšte na e-mail adresu: academy@unitqq.sk prípadne zatelefonujte na tel. číslo: 0915 80 40 10.

Urobte Váš prvý krok ku zmene spoločne s QQ academy!