• online
 • 10 x 1 deň / týždeň
 • 10. 4. 202 – 19. 6. 2024
 • 4100 € + 820 € DPH

Máte pocit, že všetko sa mení a nedá sa plánovať? Že ľudia zmenili svoj prístup k práci a je ťažké ich nadchnúť? Že urobiť rýchle a správne rozhodnutia je nereálne? Že pri presadzovaní zmeny narážate na odpor? Že potrebujete podnety pre efektívnejšie riadenie a vedenie?

Pozývame Vás „nabrúsiť si manažérsku pílu“ a spoznať zásady manažmentu budúcnosti.

■ PRIHLÁŠKA ■

Rovnako ako stavbár potrebuje ovládať nové technológie, či lekár nové liečebné metódy, tak
manažér potrebuje nové nástroje manažmentu na vybudovanie skvelých tímov a
konkurencieschopných firiem.

Program – 5 modulov:

 1. Manažment v nestabilnom VUCA prostredí
  – 3 roly future leadra
  – 10 manažérskych kompetencií budúcnosti
  – transformácia firemnej kultúry
  – agile management a samoriadiace tímy
 2. Riadenie zdrojov a procesov
  – 5 zdrojov pre dosahovanie cieľov
  – plánovanie a efektívne využívanie zdrojov
  – PDCA cyklus
  – toyota kata (systematický spôsob myslenia a konania)
 3. Zvyšovanie výkonnosti a angažovanosti pracovníkov
  – 3 podmienky vysokého výkonu
  – 5 štýlov vedenia
  – vedenie hybridných a multikultúrnych tímov
  – kalibrácia tímu a riadenie rozvoja zamestnancov
 4. Riešenie problémov a manažérske rozhodovanie
  – fázy efektívneho riešenia problému (metóda DITOR)
  – techniky na hľadanie možností (divergencia)
  – techniky rozhodovania (konvergencia)
  – facilitácia riešiteľských workshopov
 5. Riadenie zmien a inovácií
  – 8 krokov úspešnej implementácie zmien
  – riadenie projektov a projektových tímov
  – design thinking ako nástroj zvyšovania inovatívnej výkonnosti
  – zvyšovanie angažovanosti pracovníkov pre zmeny a inovácie

Pre koho je kurz vhodný?

 • pre riaditeľov, manažérov, vedúcich pracovníkov a všetkých, ktorí pracujú s tímami
 • pre skúsených aj juniorných manažérov, ktorí chcú zvýšiť svoju kvalifikáciu a osvojiť si novénástroje a techniky manažovania

Čo získate?

Osvojíte si moderné zásady manažérskych procesov a people manažmentu. Dokážete zvládať aj
neštandardné situácie v prostredí plnom zmien, rýchlo zorientovať, urobiť správne rozhodnutie
a efektívne konať. Naučíte sa riešiť problémy, zvýšiť angažovanosť pracovníkov, riadiť projekty
a presadzovať zmeny vo vašej firme a tímoch.

Forma:

 • interaktívny program zameraný na riešenie situácií z praxe

Každý účastník získa Osvedčenie o absolvovaní

Otvárame workshopy

 

■ PRIHLÁŠKA ■

Napíšte nám otázky a podnety info@unitqq.sk