• online
 • 3 x 1 deň / týždeň
 • 4.4. 2023 – 18.4.2023 
 • 825 € + 165 € DPH

Chcete znížiť výdavky na obchodné činnosti a tešiť sa z vyšších tržieb? Chcete s menším počtom obchodných aktivít získať viac zákazok? Chcete mať menej nespokojných a viac stálych klientov?

Zefektívnite váš obchodný systém a zlepšite obchodné zručnosti. Šetrite energiu a čas a tešte sa z lepších obchodných výsledkov.

■ PRIHLÁŠKA ■

Zmenil sa trh, zmenili sa zákazníci, zmenilo sa toho oveľa viac. Robiť obchod klasickým spôsobom by mohlo mať pre vašu spoločnosť fatálne následky. Môžete mať skvelý produkt alebo služby, ale ak nemáte skvelých obchodníkov, len ťažko sa dokážete presadiť v náročnom trhovom prostredí.

Program:

 1. PPP (poradensko predajný cyklus)
  čo znamená  PPP cyklus a aké sú jeho prínosy
  aké sú zásady jednotlivých krokov
  aké zručnosti potrebujete na to, aby fungoval
  ako transformovať PPP do vašej spoločnosti
 2. Rating klientov a ako vďaka nemu dosiahnuť lepšie obchodné výsledky
  ako a načo kategorizovať klientov
  ako zmysluplne nastaviť ABCD rating
  ako zosúladiť obchodné aktivity s ratingom
  ako môžete nastaviť alebo zefektívniť váš rating

 3. CRM systémy a riadenie vzťahov so zákazníkmi
  – prínosy CRM pre malé spoločnosti
  – typy CRM (operatívny, analytickým kooperatívny)- prehľad modulov a softvérových CRM riešení
 4. Aktívne obchodovanie
  čo znamená aktívne obchodovanie a ako ho môžete posilniť
  ako zmeniť vybavovanie dopytov na aktívny obchod
  aké schopnosti a zručnosti potrebujete k aktívnemu predaju
  ako konkrétne si môžete nastaviť UpSelling a ďalšie stratégie

Pre koho je kurz vhodný?

 • obchodných manažérov, obchodných zástupcov, obchodníkov na predajni alebo prevádzke
 • pre každého, kto prichádza do kontaktu s klientom a má vplyv na obchodné výsledky spoločnosti

Čo získate?

Zistíte, ako zlepšiť vaše obchodné výsledky. Nastavíte si kategorizáciu vašich konkrétnych klientov. Zistíte, ktorým zákazníkom venovať viac alebo menej energie. Ako môžete aplikovať  aktívny a poradenský predaj vašich produktov a služieb tak, aby ste dosiahli lepšie obchodné výsledky.

Forma:

 • interaktívny program a riešenie konkrétnych situácií z praxe

Každý účastník získa Osvedčenie o absolvovaní

Otvárame workshopy

 

■ PRIHLÁŠKA ■

Napíšte nám otázky a podnety info@unitqq.sk