Kto by ním nechcel byť? Aký teda je taký dokonalý rodič?
Ako sa to prejavuje na deťoch? Ovplyvňuje rodičovská výchova zdravie dieťaťa?

Toto bola anotácia k prednáške „Dokonalý rodič „, ako nám ju predstavila lektorka Antónie Krzemieňová – terapeutka, spisovateľka zaoberajúca sa psychosomatikou, psychohygienou a vplyvom myslenia na zdravie človeka.

Ako byť dokonalým rodičom?

Rodičom sa učíme byť s príchodom dieťaťa na svet. Je bežné, že sa učíme za jazdy alebo kopírujeme výchovu, ktorá formovala nás. Niekedy nám niektoré situácie v rodičovstve nevyjdú podľa našich predstáv a očakávaní. A niekedy máme zo seba skutočne dobrý pocit a sme veľmi v pohode. Je to prirodzené. Je takisto prirodzené mnohé veci spoznávať a skúšať.

Inokedy si kladieme iné otázky:

  • Som rodič so zdravým sebavedomím?
  • Ako mám vychovávať deti alebo vnúčatá, ktoré budú úctivé k sebe aj iným?
  • Ako vychovávať, aby bola doma pohoda?
  • Ako naučiť dieťa užívať si život a byť zodpovedný za seba a svoje zdravie?

Ako byť „dokonalý“ rodič nás v škole neučili. Sme hodení so vody a plávame tak, ako vieme, resp. sa učíme praxou za pochodu, aby bolo dieťa spokojné a prosperovalo.

„Odrazom dokonalého rodiča je zdravé dieťa.“

hovorí Tonka (Antónie Krzemieňová)

Tonka preferuje výchovu, kde príkazy a zákazy nemajú svoje miesto. Dôležité je rozprávanie sa s dieťaťom a sledovanie všetkých signálov – slovných aj neverbálnych, ktoré nám dieťa vysiela. A tieto signály nám vysiela aj formou choroby: Ak dieťaťu niečo alebo niekto nejde „pod nos“, má nádchu. To, že je dieťa po zaradení do kolektívu „sopľavé“, je signálom toho, že si rieši svoje teritoriálne potreby začlenenia sa a nájdenia svojho miesta. Zápal stredného ucha je to prejavom toho, že dieťa nezvláda náš krik alebo príkazy a zákazy, ktoré dostáva. V puberte to môže viesť až k tomu, že Vás dieťa prestane počuť ( vypína frekvenciu Vášho hlasu). Iným príkladom je bolesť brucha, ktorá je odrazom toho, že „dieťaťu“ niekto alebo niečo leží v bruchu.

Z pohľadu psychosomatiky sa akýkoľvek konflikt emócií, ktoré prebiehajú vo vnútri človeka, prejaví vo forme choroby, pričom choroba je už liečivou fázou tohto konfliktu. Počúvajte a vnímajte svoje telo, ono Vám napovie, čo a prečo sa s Vami deje.

Emócie

Jednou z veľkých chýb, ktoré robíme ako rodičia, je potláčanie emócií dieťaťa. Určite poznáte výroky typu: „Prestaň revať!“, „ To Ťa určite nemôže bolieť  tak, ako plačeš.“ , „Veď to nič nie je.“ Nevedome potláčame emócie dieťaťa, ktoré zostávajú vo vnútri, hromadia sa a časom z toho môže byť choroba. Robíme to, pretože my iný spôsob výchovy nepoznáme a kopírujeme naučené vzorce správania sa našich rodičov. Skúste nabudúce povedať Vášmu dieťaťu: „Ja viem, že Ťa to bolí.“, Plač, pokiaľ Ti to pomôže.“ alebo ho len jednoducho objímte a zostaňte pri ňom.

Taktiež dieťaťu neprospieva, keď si rodičia „plnia“ svoje sny cez dieťa. Ja som to nedosiahol z akýchkoľvek dôvodov, tak to budeš robiť/dosiahneš Ty.

„Stále máme potrebu niečo riešiť. Niektoré veci je dobré nechať tak, aby sa vyriešili samé časom.“

Svet, v ktorom žijeme, je nastavený na výkony (v práci) a istú hladinu materiálneho zabezpečenia rodiny. Je to úplne v poriadku, no je dobré si položiť otázku, či to nie je na úkor hier a času, ktorý aktívne tu a teraz venujem svojmu dieťaťu. Naučme naše dieťa od útleho veku spolupracovať  pri domácich prácach, ale nie ako nutné zlo, ktoré sa doma robí, ale ako normálnu súčasť spolunažívania. Každý člen domácnosti prispieva k jej fungovaniu a udržiavaniu tak, aby sa jej členovia cítili dobre a trávili čo najlepšie čas spolu.

Čo dodať na záver?

Hľadajme dokonalosť v nedokonalosti. Majme ako rodičia všetky zmysly otvorené našim ratolestiam, zdieľajme ich pocity – radosti aj starosti, prijmime ich ako nám rovnocenné bytosti a užívajme si spoločné chvíle na maximum….a počúvajme spoločne naše telá, ktoré nám napovedia, čo sa deje v našom vnútri.

O lektorke

Lektorka Antonie Krzemieňová – psychosomatička a spisovateľka sa venuje sile pôsobenia myšlienky na telo. Už na svojej koži sama zistila, že to nie je náhoda, že ten-ktorý človek ochorie na konkrétnu chorobu.

Zamyslela sa nad zdravím a začala svoje hľadanie po racionálnych dôvodoch chorôb. Kto chce, nájde a tak aj ona našla to, čo hľadala. Natrafila na lekársku psychosomatiku Dr. Hamera a tá jej odpovedala na otázku, prečo a ako vznikne v tele choroba, ako reagujú bunky na myšlienky a emócie. Svoje štúdium u kanadskej lekárky si aj sama v praxi overovala a naďalej úspešne overuje.

Antónie pomáha ľuďom nájsť spôsob ako byť trvalo zdravý, vyrovnávať sa so životnými situáciami a život si naozaj užívať, nie ho iba pretrpieť.

Túžite po zmene aj Vy?

Ak Vás náš článok inšpiroval ku zmene. Ozvite sa nám, radi Vás spojíme priamo s lektorkou. Alebo sa zúčastnite niektorej z našich ďalších aktivít.

Veríme, že aj Vy môžete prostredníctvom programov QQ academy:

  • zvýšiť si Vaše sebavedomie a celkové vnímanie seba samého
  • prebudiť intuíciu a posilniť vlastnú kreativitu
  • prehodnotiť Váš systém hodnôt a priorít
  • posilniť Vaše slabé stránky a rozvinúť Vaše silné stránky
  • začať sa vyjadrovať silnou rečou

V neposlednom rade objavíte nové témy, ktoré Vám otvoria nové dimenzie, zdokonalíte si Vaše zručnosti, ktoré práve potrebujete pre prácu ale aj pre súkromný život.

Pre viac informácií o aktuálnych workshopoch sledujte našu FB stránku:  https://www.facebook.com/qqacademysk/ alebo nám napíšte na e-mail adresu: academy@unitqq.sk prípadne zatelefonujte na tel. číslo: 0915 80 40 10.

Urobte Váš prvý krok ku zmene spoločne s QQ academy!